” Pajottenland, een land om lief te hebben”

2007-09-10-pajottenland-een-land-om-lief-te-hebben.jpg
Een nieuw naslagwerk over de geschiedenis en het erfgoed van het Pajottenland.
Het Pajottenland heeft zeer veel te bieden: een boeiende geschiedenis en rijk aanwezig erfgoed, mooie landschappen, lekkere streekgastronomie…
Deze streek is het dubbel en dik waard ontdekt en herontdekt te worden, zowel door bezoekers als door de plaatselijke bevolking.
Om alle interessante plekjes en wetenswaardigheden te ontdekken is een goede begeleider onontbeerlijk.
De Andreas Masiuskring vzw, de historische kring uit Lennik, heeft het initiatief genomen om een boek uit te brengen over de geschiedenis en het erfgoed van het Pajottenland, het landelijke gebied in het zuidwestelijke deel van de provincie Vlaams-Brabant. Hiervoor heeft deze kring de enthousiaste steun gekregen van alle historische en heemkundige verenigingen uit de regio en van enkele individuele auteurs.
Het betreft een volledige herwerking van een boek dat 25 jaar geleden verscheen met de
mooie titel Pajottenland, een land om lief te hebben, van de hand van Jozef Vrancken
De teksten in dit boek zijn volledig geactualiseerd en uitgebreid. Het fotomateriaal neemt een prominente plaats in. Hiervoor tekent Jan Decreton, een vermaarde fotograaf met talloze uitgaven op zijn palmares.
Aldus is een nieuw naslagwerk over onze mooie en intrigerende streek geboren.
Het boek behandelt de geschiedenis en het culturele erfgoed van de gemeenten, opgedeeld per
deelgemeente, die behoren tot het Pajottenland: Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters- Leeuw en Ternat. Aldus worden intotaal 40 dorpen belicht.
De tekst wordt aangevuld met meer dan 250 foto’s over gebouwen, landschappen, folklore, …
Daarnaast worden diverse kenmerkende thema’s zoals het Brabantse trekpaard, de geuze, het Stevenisme, de buurttram, enz. toegelicht. Ook is een historische en geografi- sche synthese van de streek opgenomen.
Dit project kwam tot stand met de gewaardeerde medewerking van de provincie
Vlaams-Brabant, Pajottenland+, Cera en Toerisme Pajottenland & Zennevallei.
* Practische informatie:
Omvang: ruim 400 pagina’s met meer dan 250 foto’s, gedrukt op kwaliteitspapier en met een harde kaft.
Voorintekenen op dit naslagwerk kan tot 25 oktober 2007.
De voorintekenprijs bedraagt € 30, nadien kost het boek € 35.
Ontvangt u het boek graag per post, dan dient u € 5 euro portkosten bij te voegen. Bestellen gebeurt door storting van het bedrag op rekening 850-8492362-10 van de Andreas Masiuskring vzw – Pajottenland, Marktstraat 48 te Lennik.
Voor meer informatie kan u terecht op 0476 48 02 48 (Joris De Beul)
of via Andreas.Masiuskring@Belgacom.net.* Dit boek wordt officieel voorgesteld op zaterdag 24 november 2007 om 15 uur in het kasteel van Gaasbeek.
Het boek kan die namiddag afgehaald worden of nadien, na afspraak,  bij Joris De Beul, Ten Ham 21 te 1750 Lennik en bij de toerismekantoren van Halle en Galmaarden.
Bent u op zoek naar een leuk en waardevol eindejaars- of relatiegeschenk, dan is dit boek zeker een aanrader!
Bij aankoop van minstens 10 exemplaren krijgt u de gunstprijs van € 28 per exemplaar.

25ste editie van de Leeuwse stratenloop

2007-09-09-25ste-stratenloop-1.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – Zondag werd de 25ste editie van de Leeuwse stratenloop georganiseerd en de weergoden zorgden voor een ideaal “loopweertje”.

Om 14.30 uur begonnen de jongeren eraan. Kinderen van 8 jaar en jonger legden 400 meter af. De 9- en 10-jarigen liepen 800 meter en de 11- en 12-jarigen 1200 meter. In totaal dienden zich 51 lopertjes aan.
Daarna was het tijd voor het zwaardere werk. De 311 volwassen deelnemers konden kiezen tussen 3,8 km , 7,4 km en 14,6 km.
Ook voor wandelaars was er een parcours van 3,6 km uitgestippeld.
Onderweg konden de lopers genieten van de mooie Leeuwse natuur.
De wedstrijd verliep vlotjes, mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers. Uit de bezetting van de bevoorradingsstand, blijkt trouwens dat de organisatoren zich voor de toekomst geen zorgen hoeven te maken. Jong geleerd is oud gedaan.
Na de inspanning was het tijd voor de prijsuitreiking. De winnaars kregen trofeeën en fruitmanden en onder de deelnemers werden er vele tombolaprijzen verloot.Hieronder een overzicht van de winnaars in de verschillende categorieën. 2007-09-09-25ste-stratenloop-2.jpg
De volledige uitslag is te vinden op www.leeuwsestratenloop.be 
De uitslagen van de jeugd:
–  8-jarigen en jonger: Meisjes: Dorien Swalus & Jongens: Jurgen De Groote
–  9- en 10-jarigen: Meisjes: Julie Ceurens & Jongens: Seppe Vanhoorebeek
–  11- en 12-jarigen: Meisjes: Yana Bruylandt & Jongens: Wout Knops
De uitslagen van de volwassenen:
–  De 3,8 km: Dames: Nancy Vanden Driesche & Heren: Jonas Crevits
–  De 7,4 km:
Dames juniors: Lise Lombaert

Dames seniors: Caroline Florquin
Dames veteranen 1: Christine Vaneerdeweg
Dames veteranen 2: Lieve Deschoolmeester
Heren juniors: Kiefer Vanhessen
Heren seniors: Kurt Desmedt
Heren veteranen 1: Frank Stichelmans
Heren veteranen 2: Jozef Massaer
–  De 14,6 km:
Dames seniors: Sylvie Vastesaeger
Dames veteranen 1: Marleen Tielemans
Dames veteranen 2: Nadine Moens
Heren seniors: Luc Alsteens
Heren veteranen 1: Peter Lievens
Heren veteranen 2: Lode Van Der Vennet

Een dikke proficiat aan alle deelnemers!
Bron:
Mie Demol

Verslag Gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw van donderdag 6 september 2007.

2007-01-02_jvb-gemeenteraad.jpg
001 Verslag gemeenteraad 21 juni 2007.Het verslag van de raadszitting van 21 juni 2007 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.002 P.V. van kasopname – 1e kwartaal 2007 – kennisgeving.Het proces-verbaal van kasopname 1e kwartaal 2007 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.003 P.V. van kasopname – 2e kwartaal 2007 – kennisgeving.Het proces-verbaal van kasopname 2e kwartaal 2007 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.004 Goedkeuring door de Bestendige Deputatie van de begroting 2007 van de kerkfabriek Jan Bosco te Buizingen – kennisname.De begroting 2007 van de kerkfabriek Jan Bosco te Buizingen werd na het advies van de gemeenteraad van 26 april 2007 goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van 21 juni 2007. De gemeenteraad neemt hier kennis van.005 Goedkeuring door de Bestendige Deputatie van de begroting 2007 van de kerkfabriek Onze- Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen te Vlezenbeek – kennisname.De begroting 2007 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen werd goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van 28 juni 2007. De gemeenteraad neemt hier kennis van. Deze begroting werd door de gemeenteraad van 19 oktober 2006 ongunstig geadviseerd wegens het niet opnemen van de 50 % van de niet gesubsidieerde meerwerken en vermoedelijke hoeveelheden inzake de restauratie van de kerk.006 Goedkeuring door de Bestendige Deputatie van de begroting 2007 van de kerkfabriek Sint- Lutgardis – kennisname.De begroting 2007 van de kerkfabriek Sint-Lutgardis werd na het advies van de gemeenteraad van 19 oktober 2006 goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van 14 juni 2007. De gemeenteraad neemthier kennis van.007 Advies over rekening 2006 van de kerkfabriek Jan Bosco te Buizingen.Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening 2006 van de kerkfabriek Jan Bosco te Buizingen gunstig te adviseren.008 Advies over rekening 2006 van de kerkfabriek Sint-Pieter in Banden te Sint-Laurentius.Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening 2006 van de kerkfabriek Sint-Pieter in Banden gunstig te adviseren.009 Goedkeuring door de Bestendige Deputatie van de rekening 2006 van de kerkfabriek Sint Stefaan – kennisname.De begroting 2007 van de kerkfabriek Sint-Stefaan werd na het advies van de gemeenteraad van 26 april 2007 goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van 28 juni 2007. De gemeenteraad neemt hier kennis van.010 Goedkeuring door de Bestendige Deputatie van rekening 2006 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen – kennisname.De rekening 2006 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen werd na het advies van de gemeenteraad van 26 april 2007 goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van 28 juni 2007 met als opmerking: wijziging artikel 19 van de buitengewone ontvangsten waardoor het batig saldovan de rekening wijzigt. De gemeenteraad neemt hier kennis van.011 Advies over begrotingswijziging 1 van het dienstjaar 2007 van de kerkfabriek Onze-Lieve- Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen.Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om begrotingswijziging 1 van het dienstjaar 2007 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen gunstig te adviseren.012 Goedkeuring van het budget 2008 van de kerkfabriek Jan Ruusbroeck.Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het budget 2008 van de kerkfabriek Jan Ruusbroeck goed te keuren.013 Goedkeuring van het budget 2008 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel- Opgenomen.Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het budget 2008 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouwten- Hemel-Opgenomen goed te keuren.014 Goedkeuring van het budget 2008 van de kerkfabriek Sint-Lutgardis.Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het budget 2008 van de kerkfabriek Sint-Lutgardis goed te keuren.015 Goedkeuring van het budget 2008 van de kerkfabriek Sint-Pieter.Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het budget 2008 van de kerkfabriek Sint Pieter goed te keuren.016 Goedkeuring van het budget 2008 van de kerkfabriek Sint-Pieter-in-Banden te Sint-Laurentius.Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het budget 2008 van de kerkfabriek Sint-Pieter-in-Banden te Sint-Laurentius goed te keuren.017 Goedkeuring van het budget 2008 van de kerkfabriek Sint-Stefaan.Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het budget 2008 van de kerkfabriek Sint-Stefaan goed te keuren.018 Cafetaria sporthal A. J. Braillard te Ruisbroek – vernieuwen keuken – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen voor het vernieuwen van de keuken van de cafetaria van de sporthal A. J. Braillard te Ruisbroek.019 Herstellen dakgoten en regenwaterafvoeren van verwaarloosde woning Pieter Michielsstraat 13 te Ruisbroek – bekrachtiging collegebeslissing.De gebouwen gelegen naast de verwaarloosde woning in de Pieter Michielsstraat 13 te Ruisbroek hebben vochtproblemen ten gevolge van de zeer slechte staat van de woning. Om deze problemen te verhelpen heeft het college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 augustus 2007 deze werken gegund aan Eddy Ragé bij hoogdringendheid. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze collegebeslissing te bekrachtigen.020 Vernieuwen schouw school ‘t Populiertje – bekrachtiging collegebeslissing.Om het flexibel rookkanaal met een diameter van 250 mm in plaats van 180 mm te plaatsen in de schouw van de school ’t Populiertje werd de schouw over de volledige hoogte open gekapt en na de plaatsing ervan weer dichtgemetseld. Deze werken waren niet voorzien maar de vroegere rookafvoer gebeurde langs 2 naast elkaar liggende rookkanalen. Deze meerwerken werden door het college van burgemeester en schepenen op 6 augustus 2007 goedgekeurd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze collegebeslissing te bekrachtigen.021 Aanleg collector Slagvijverbeek fase I (Molenbeek) – goedkeuringsamenwerkingsovereenkomst met Aquafin. Aansluitend op de aanleg van de collector Zuunbeek fase II zal Aquafin een dossier opstarten voor de aanleg van een collector Slagvijverbeek fase I. De geplande collector volgt vanuit Gaasbeek de Molenbeek en sluit vervolgens via de Molenborrestraat en Brababantsebaan aan op de collector Zuunbeek fase II. De gemeente dient van deze gelegenheid gebruik te maken om een aantalrandwerken mee te laten uitvoeren in het kader van het algemeen waterzuiveringsbeleid, namelijk:aanleg van een vuilwater- en hemelwaterleiding op het deel waar de collector in persleiding wordt aangelegd;aanleg van greppels/kantstroken en waterslikkers langs de zijkanten van de rijweg;verbreding van het dwarsprofiel van de weg tot 4,50 m (greppel inbegrepen);aanleg van een pompinstallatie en persleiding in de wijk Hazeveld;aanleg van een verkeersplateau op het kruispunt Brabantsebaan/Molenborrestraat;verbeteren van de Molenborrestraat tussen de Molenbeek en de Gaasbeekstraat (+/- 125 m).Hiertoe dient een samenwerkingsovereenkomst met nv Aquafin te worden aangegaan waarbij laatst vernoemde partij optreedt als bouwheer. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om demodelovereenkomsten goed te keuren en aan het college machtiging te geven om deze overeenkomsten af te sluiten.022 Aanleg collector Zuunbeek fase III – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Aquafin.In vervolg op fase I en II zal Aquafin een dossier opstarten voor de aanleg van een collector fase III. Voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw loopt deze fase vanaf de Brabantsebaan tot beneden aan de Pelikaanberg. De gemeente kan van deze gelegenheid gebruik maken om greppels, kantstroken en waterslikkers te voorzien langs de Frans Weyenbergstraat hetgeen de kwaliteit en de levensduur van de straat ten goede zal komen. Hiertoe dient een samenwerkingsovereenkomst met nv Aquafin te worden aangegaan waarbij laatst vernoemde partij optreedt als bouwheer. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de modelovereenkomsten goed te keuren en aan het college machtiging te geven om deze overeenkomsten af te sluiten.023 Verbeteringswerken Ruisbroeksesteenweg – aanvaarding eindafrekening.De eindafrekening van de verbeteringswerken aan de Ruisbroeksesteenweg, goedgekeurd door het college in zitting van 6 augustus 2007, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.024 Verbeteren Pelikaanberg (Oudenaken) en Lenniksesteenweg (Elingen) – aanstelling ontwerper – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.De aanleg van een fietspad langs de Pelikaanberg werd in oorsprong opgenomen in deelopdracht 6 van de uitvoering van de ruilverkaveling Elingen. Door het terugschroeven van de subsidies voor het uitvoeren van ruilverkavelingen is er intussen geen enkele vooruitgang omtrent het dossier geboekt waardoor de noodzaak ontstaat om het dossier terug in eigen beheer te nemen. De maatregelen om de snelheidsregimes langs de Pelikaanberg te doen respecteren, strekken zich eveneens uit tot op het grondgebied van Elingen waardoor de noodzaak ontstaat tot het uitvoeren van gezamenlijke werken tussen beide gemeenten. Hierbij treedt Sint-Pieters-Leeuw op als leidend bestuur maar beide gemeenten staan elk wel in voor de financiering van hun aandeel. Voor het opmaken van de studie en het uitoefenen van het algemeen toezicht zal een ontwerper via de procedure van algemene offerteaanvraag worden aangesteld overeenkomstig de lastvoorwaarden opgenomen in het bestek van de technische dienst.025 Studie haalbaarheid vernieuwen fietspaden Galgstraat en Pepingensesteenweg – goedkeuring voorwaarden aanstelling ontwerper.Het fietspad langsheen de Galgstraat en de Pepingensesteenweg is verouderd en op vele plaatsen in slechte toestand. Een nieuw fietspad dient te worden aangelegd volgens de huidige normen en eisen terzake waarbij tevens rekening wordt gehouden met de veiligheid van alle andere weggebruikers. De aanwezigheid van drie belangrijke kruispunten op het traject (Dikke Linde, Pauwke en Mechelsgat) maakt deze zaak vrij ingewikkeld. Het is daarom nodig om vooreerst een studie te laten maken betreffende de haalbaarheid van mogelijke oplossingen, bekeken vanuit technisch en economisch standpunt. De opdracht hiertoe wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De voorwaarden tot het opmaken van de studie worden aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.026 Gedeeltelijk afschaffen en verleggen van buurtweg nr. 44 (BPA Langveld) – voorstel te richten aan Bestendige Deputatie.Het BPA Langveld voorziet in het gedeeltelijk afschaffen en herleggen van de buurtweg nr. 44. In de periode van het openbaar onderzoek werd één schrijven ontvangen met het verzoek te zorgen voor het behoud van de kapel, groen en toegangsweg. In het BPA Langveld wordt aan de vraag tegemoet gekomen. Volgens artikel 3 bevindt de kapel zich in de zone bestemd voor openbare voetweg en kan ze blijven staan. Aansluitend op deze zone is volgens artikel 13 een zone voor gemeenschappelijk groen voorzien. Aangelanden zullen het recht hebben om na de afschaffing een deel van de buiten gebruik gestelde buurtweg aan te kopen tegen een bedrag dat minimaal het bedrag is dat voorzien is in het schattingsverslag, vermeerderd met de wederbeleggingskosten. De gemeente zal ook de nieuwe zate aan de desbetreffende eigenaar volgens schattingsverslag vergoeden. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een voorstel te richten aan de Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant om desbetreffende buurtweg nr. 44 in het kader van de realisatie van BPA Langveld gedeeltelijk af teschaffen en te herleggen overeenkomstig bijgevoegd plan.027 IWVB – netvernieuwing in de Arthur Quintusstraat – goedkeuring offerte.Alvorens de voetpaden te vernieuwen dient de oude gietijzeren waterleiding te worden vernieuwd. De offerte van IWVB, de financieringswijze en het uitvoeringsplan worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.028 IWVB – netvernieuwing in de Jean Dambrestraat – goedkeuring offerte.Alvorens de voetpaden te vernieuwen dient de oude gietijzeren waterleiding te worden vernieuwd. De offerte van IWVB, de financieringswijze en het uitvoeringsplan worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.029 IWVB – netvernieuwing kruispunt Postweg, Vlezenbeeklaan, Pedestraat – goedkeuring offerte.Alvorens over te gaan tot de aanleg van een rotonde dient de bestaande waterleiding te worden vernieuwd en verplaatst. De offerte van IWVB, de financieringswijze en het uitvoeringsplan worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.030 IWVB – netvernieuwing langs de Jan Vanderstraetenstraat – goedkeuring offerte.Alvorens de voetpaden te vernieuwen dient de oude gietijzeren waterleiding te worden vernieuwd. Door de grote lengte en de hoge kostprijs worden de werken in fasen uitgevoerd te beginnen met het traject tussen Bergensesteenweg en José Mehaudenstraat. De offerte van IWVB, de financieringswijze en het uitvoeringsplan worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.031 Iverlek – vernieuwen openbare verlichting nieuwe rotonde Postweg – goedkeuringofferte.Op 28 maart 2007 keurde de gemeenteraad het ontwerpdossier goed voor de aanleg van een rotonde op het kruispunt Postweg/Vlezenbeeklaan/Pedestraat. Van deze gelegenheid dient gebruik te worden gemaakt om eveneens de verouderde openbare verlichting op het Gemeenteplein te vernieuwen. Hierbij is inbegrepen de verlichting van de voorgevel van het vroegere gemeentehuis, de straatverlichting langs de Postweg tot de Kapellestraat en de verlichting van het kapelleke aan de Kapellestraat. De voorkeur gaat uit naar een modernere look door gebruik te maken van ietwat gebogen verlichtingspalen, geleverd door de firma Philips. Het voorstel van vernieuwing van de openbare verlichting en de financieringswijze worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.032 Iverlek – Jan Vanderstraetenstraat – ondergronds brengen elektriciteitsnet en saneren gasnet – goedkeuring offerte.Met het oog op het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet en het saneren van het gasnet in de bebouwde kommen, stelt de intercommunale Iverlek voor om het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet ondergronds te brengen in de Jan Vanderstraetenstraat en José Mehaudenstraat. De uitvoeringsplannen opgemaakt door de intercommunale Iverlek en de financieringswijze worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.033 IWVB – waternetuitbreiding Alfons Fleurusstraat – goedkeuring offerte.In het kader van de waterbedeling naar geïsoleerde woningen toe, dient een netuitbreiding te worden uitgevoerd langsheen de Alfons Fleurusstraat, meer bepaald vanaf bovenaan de Rink tot onderaan het waterbekken. De offerte van IWVB en bijhorend uitvoeringsplan worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.034 Leveren, plaatsen, laten keuren en aansluiten op het net van geconcentreerde verlichting ter hoogte van oversteekplaatsen voor voetgangers – vaststellen voorwaarden en wijze vangunnen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden en de wijze van gunnen vast te stellen en het bijzonder bestek goed te keuren voor het leveren, plaatsen, laten keuren en aansluiten op het net van geconcentreerde verlichting ter hoogte van oversteekplaatsen voor voetgangers. Volgende locaties kunnen hiervoor in aanmerking komen:Fabriekstraat ter hoogte van de Schoolstraat (oversteek naar de school “De Wegwijzer”;Brusselbaan ter hoogte van de voetweg nr. 67;Gustave Gibonstraat ter hoogte van de schoolpoort aan de Sint-Stevensschool;Postweg ter hoogte van de Steenbergstraat.035 Leveren en plaatsen van overkappingen fietsenrekken – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden en de wijze van gunnen vast te stellen en het bijzonder bestek goed te keuren voor het leveren en plaatsen van overkappingen voorfietsenstallingen.036 Aanleggen van een parkeerplaats voor mensen met een handicap: Fabriekstraat 181 en Gustave Gibonstraat 29 – goedkeuring.Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een aanvullend verkeersreglement goed te keuren voor het aanleggen van een parkeerplaats voor mensen met een handicap ter hoogte van de woningen Fabriekstraat 181 en Gustave Gibonstraat 29.037 vzw Gemeentelijke Sportcentra Sint-Pieters-Leeuw – jaarverslag en rekening 2006 – goedkeuring.Het jaarverslag 2006 en rekening 2006 van de vzw Gemeentelijke Sportcentra Sint-Pieters-Leeuw worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.038 vzw Gemeentelijke Sportcentra Sint-Pieters-Leeuw – begrotingswijziging 1 van 2007 – goedkeuring.Begrotingswijziging 1 en de bijhorende toelichting van de vzw Gemeentelijke Sportcentra Sint-Pieters- Leeuw worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.039 Instapproject voor kansarme kinderen en jongeren en anderstalige nieuwkomers in het Leeuwse jeugdwerk – goedkeuring verlenging project.Om de drempel voor kansarme kinderen en jongeren en anderstalige nieuwkomers naar het jeugdwerk te verlagen, werd in 2006 het instapproject opgestart. Hiervoor werden projectsubsidies door het Vlaams ministerie voor Bestuurszaken toegekend. Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd om de voorziene kredieten te besteden aan:gratis deelname van kansarme kinderen bij de jeugdverenigingen;subsidie aan de jeugdverenigingen: 75 % van de onkosten voor inschrijvingsgeld en kampgeld worden terugbetaald voor kansarme kinderen en een aanmoedigingspremie van _ 10,00 wordt toegekend voor anderstalige nieuwkomers;gratis deelname van kansarme kinderen (andere dan OCMW- steuntrekkers) aan de speelpleinwerking;een infobrochure die via de partners, de scholen en op openbare plaatsen wordt verspreid naar de doelgroep.040 Aankoop speeltuig en valtegels school Den Top – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden en de wijze van gunnen vast te stellen voor de levering van een speeltuig en valtegels op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool Den Top.041 Aankoop en installatie vaste dataprojectoren Cultureel Centrum Coloma – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden en de wijze van gunnen vast te stellen voor de levering en installatie van vaste dataprojectoren en projectieschermen in het Cultureel CentrumColoma.042 Definitieve beslissing straatnaamgeving “Woudmeesterlaan” aan de verkaveling Jan Vanderstraetenstraat op het grondgebied van 1600 Sint-Pieters-Leeuw.De gemeenteraad heeft in zitting van 21 juni 2007 de principebeslissing genomen tot straatnaamgeving “Woudmeesterlaan” aan de verkaveling Jan Vanderstraetenstraat op het grondgebied van 1600 Sint- Pieters-Leeuw. Het openbaar onderzoek werd afgesloten op 7 augustus 2007 zonder opmerkingen of bezwaren. Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd de definitieve beslissing te nemen inzake deze straatnaamgeving.043 Kennisgeving van de bevoegdheden van de raad op het vlak van archiefbeheer ten gevolge van de invoering van het gemeentedecreet.Door de invoering van het gemeentedecreet, heeft ook de gemeenteraad bevoegdheden gekregen aangaande de gemeentelijke archieven. De gemeenteraad neemt kennis van deze bevoegdheden.044 Reglement betreffende de raadpleging, reproductie en bruikleen van archiefbescheiden door personen die niet in dienst zijn van de gemeente – goedkeuring.Het reglement voor de raadpleging van archieven, de reproductie van archieven en de bruikleen (uitlening) van archiefbescheiden door personen die niet in dienst zijn van de gemeente, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.045 Vernietiging van archieven in 2007 – goedkeuring.Zoals elk jaar, vernietigt de gemeente bepaalde archiefdocumenten waarvan de bewaartermijn is verstreken. Het gaat om documenten waarvan de administratieve bewaartermijn is verstreken. Daarenboven zijn ze historischwetenschappelijk van geen waarde. De lijst met de te vernietigen documenten wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.046 Wijziging arbeidsreglement i.g.v.– samenwerking met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Mensura;– samenstelling bijzonder overleg- en onderhandelingscomité (BOC);– invoering gemeentedecreet;– invoering verlofregeling toezichthoudend, onderhouds- en refterpersoneel scholen;– intern reglement kinderdagverblijven.Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het arbeidsreglement als volgt aan te passen:vermelden van de samenwerking met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Mensura en de aan deze dienst gelinkte adviseurs;vermelding van de huidige leden van het bijzonder overleg- en onderhandelingscomité;verwijzingen naar de artikelen van de nieuwe gemeentewet vervangen door de artikelen van het gemeentedecreet;invoegen van de verlofregeling voor het toezichthoudend, onderhouds- en refterpersoneel in de gemeentelijke scholen;invoegen van het intern reglement voor de kinderdagverblijven.047 Afsprakennota’s gemeentelijke basisscholen schooljaar 2007-2008 – kennisgeving .De afsprakennota’s voor het schooljaar 2007-2008 van de gemeentelijke basisscholen ’t Populiertje, Den Top, Wegwijzer en kleuterschool Puur Natuur, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 juli 2007, worden ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.048 Schoolreglement gemeentelijke basisscholen Sint-Pieters-Leeuw – goedkeuring.Het huidig schoolreglement van 8 september 2005 voldoet niet langer aan de wettelijke minimumbepalingen aangezien een aantal zaken zijn toegevoegd die moeten opgenomen worden inhet schoolreglement. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:het bestaande schoolreglement van 8 september 2005 op te heffen;het nieuwe schoolreglement goed te keuren;het college van burgemeester en schepenen te mandateren om de afsprakennota van elke school goed te keuren na overleg in de schoolraad.049 Oprichting hogere graad beeldende kunsten – kennisname aanvaarding.Het departement Onderwijs, afdeling Scholen secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs heeft meegedeeld dat de aanvraag tot het oprichten van een hogere graad, optie monumentale kunsten binnen de Leeuwse kunstacademie werd aanvaard. Deze aanvaarding wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.050 Leeuwse kunstacademie – oprichten wijkafdeling in Ruisbroek – bekrachtiging collegebeslissing.Patrick Huybrechts, directeur Leeuwse kunstacademie, diende een aanvraag in voor het inrichten van 2 lesuren algemene beeldende vorming voor 6- en 7-jarigen op woensdagnamiddag in de gemeentelijke basisschool Wegwijzer te Ruisbroek. Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 2 juli 2007 principieel akkoord te gaan met de oprichting van deze wijkafdeling. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de beslissing van het college van burgemeester en schepenen te bekrachtigen.051 Centraal kerkbestuur – verkiezing van de heer Marc Walravens tot nieuwe voorzitter – kennisgeving.In de vergadering van het centraal kerkbestuur van 6 juni 2007 werd de heer Marc Walravens verkozen tot nieuwe voorzitter. Het P.V. van de zitting wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.052 Aanvraag wijziging convenant voor kansspelinrichting klasse II (speelhal Josan – nv Aloha) gelegen Bergensesteenweg 388 E-F – goedkeuring.Tussen de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en speelhal “Josan” werd op 13 november 2003 een convenant afgesloten voor de uitbating van de speelhal, kansspelinrichting klasse II, Josan te 1600 Sint-Pieters- Leeuw, Bergensesteenweg 388 E. Artikel 2 van het betreffende convenant stelt de openingsuren vast. Met een brief van 15 december 2005 wordt de aanpassing gevraagd van het sluitingsuur tot 5 uur ’s morgens. Gelet op de bespreking in de commissie Veiligheid van 14 juni 2007 wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de aanpassing van het sluitingsuur toe te staan en de aanvraag te aanvaarden.053 Dossier ‘verzelfstandiging’ – ontbinden gemeentelijke vzw’s en opstarten studie rond verzelfstandiging – princiepsbeslissing.Het gemeentedecreet wijzigt grondig de mogelijkheden tot verzelfstandiging bij de lokale besturen. De gemeentebesturen hebben de keuze tussen interne en externe verzelfstandiging. De Vlaamse regering voorziet een overgangsperiode van maximum drie jaar om de bestaande vormen van verzelfstandiging in overeenstemming te brengen met de decretale bepalingen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd volgende princiepsbeslissing goed te keuren:ontbinding van de bestaande gemeentelijke vzw’s en overname van de taken en het personeel in de gemeentelijke organisatie met ingang van 1 januari 2008;opstarten van een studie op basis van een SWOT-analyse (sterkte-zwakte-analyse) van de mogelijkheden tot verzelfstandiging binnen het kader van het gemeentedecreet;hiertoe opdracht te geven aan het college van burgemeester en schepenen.054 Wijziging samenstelling beheersorgaan vzw Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma (programmatie) – aktename.Aan de samenstelling van het beheersorgaan van de vzw Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma (programmatie), waarvan akte genomen door de gemeenteraad in zitting van 1 maart 2007, worden op verzoek van de fracties enkele wijzigingen aangebracht. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiervan akte te nemen.055 Aanduiding vertegenwoordiger gemeente + plaatsvervangend vertegenwoordiger in overlegorgaan ter voorbereiding van de oprichting van een opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer. Gemeentevennoten van HAVILAND hebben het plan opgevat om een nieuwe opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging op te richten voor het afvalbeheer. Om tot de oprichting over te gaan zal in eerste instantie een overlegorgaan worden opgericht overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking. Om deel te nemen aan dit overleg dient de gemeenteraad de burgemeester of een schepen aan te duiden (+ eventueel eenplaatsvervanger). De deelname aan het overlegorgaan bindt geenszins de gemeente om tot het intergemeentelijk samenwerkingsverbond toe te treden. Daarover beslist de gemeenteraad vrij en autonoom nadat de werkzaamheden van het overlegorgaan zullen beëindigd zijn.056 Kennisgeving van de goedkeuring van begrotingswijziging nr. 1 (gewone en buitengewone dienst) – gemeente – dienstjaar 2007.De goedkeuring van de gouverneur van Vlaams-Brabant van begrotingswijziging nr. 1 van de gemeente dienstjaar 2007 (gewone en buitengewone dienst) wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.057 Goedkeuring begrotingswijziging nr. 1 (gewone en buitengewone dienst) – politiezone – kennisgeving.De goedkeuring van de gouverneur van Vlaams-Brabant van begrotingswijziging nr. 1 van de politiezone (gewone en buitengewone dienst) wordt ter kennisgeving voorgelegd aan degemeenteraad.058 Mobiliteitsronde 2007/02 – vacante betrekkingen.In onze politiezone zijn er 2 openstaande betrekkingen van inspecteur afdeling Eerstelijn waarvan 1 met taakaccent motorrijder, die onmiddellijk in dienst kunnen treden. Er is ook 1 openstaande betrekking van HINP binnen Eerstelijn. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen om deze openstaande betrekkingen vacant te verklaren via mobiliteitsronde 2007/02 te bekrachtigen.
In opdracht van het college van burgemeester en schepenen:
Erik Laga Lieve Vanlinthoutgemeentesecretaris burgemeester