Juf Marina & Juf Reinhilde in de bloemen gezet.

2007-06-29-afscheid-don-bosco.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – Op deze laatste schooldag werden in Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw enkele mensen speciaal in de bloemen gezet. Juf Marina, adjunct-directeur, gaat wat meer tijd aan haar gezin wijden, na alle uren, die ze in de school doorbracht. Juf Reinhilde heeft jaren in het tweede leerjaar gestaan. Dit schooljaar was ze reeds halftijds pedagogisch begeleider van de Don Boscoscholen.  Vanaf volgend schooljaar gaat ze die job voltijds uitoefenen. Deze morgen werden beide juffen met een cabrio aan huis afgehaald. Gelukkig regende het niet. In de kleuterafdeling stonden alle leerlingen van de school hen op te wachten. Plots kwam er een bestelwagen van De Post de speelplaats opgereden met twee postzakken vol kaartjes voor beide juffen. Bovendien kregen ze elk nog een mooie karikatuur en bloemen.

OCMW bouwt nieuw rusthuis in Zuun.

ocmw_rusthuis_wilgen.jpg
Zuun: – Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw bouwt een nieuw rusthuis in Zuun. Het zal het oude rusthuis Wilgenhof (H. Vanhouchestraat 1) vervangen.
De bouw kost 7,5 miljoen euro.

De Vlaamse overheid heeft nu beslist om 40% voor haar rekening te nemen.

Een goede zaak want het oude rusthuis dateert uit de jaren 70 en voldoet niet meer.
In het nieuwe rusthuis zal plaats zijn voor 112 mensen en een dienstencentrum. De bouw start in 2008 en zou over drie jaar klaar moeten zijn.