Provincie Vlaams-Brabant schrapt 550000 euro.

Sint-Pieters-Leeuw / Leuven: – Volgens Groen! provincieraadslid Luc Debraekeleer  uit Sint-Pieters-Leeuw  is de regio Pajottenland-Zennevallei voor de provincie Vlaams-Brabant nog van weinig belang. In de begroting voor 2007 had de provincie Vlaams-Brabant 550.000 euro ingeschreven voor het opstellen van een actieplan voor de regio’s Asse en Halle. Dit actieplan moest een antwoord bieden voor de problemen van onze regio: verstedelijking, verfransing, mobiliteit, verouderde industrie. Het bedrag is nu echter geschrapt.

In de 2de begrotingswijziging die vandaag dinsdag in de provincieraad besproken wordt, wordt het voorziene bedrag geschrapt.

Provincieraadslid Luc Debraekeleer: “Op mijn vraag naar het waarom van het schrappen van dit bedrag kreeg ik geen echt antwoord. De deputatie zei enkel dat het de fout was van de Vlaamse regering. Zij zouden eerst de grenzen moeten vastleggen van het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel. De Vlaamse regering talmt effectief in dit dossier en durft blijkbaar geen knopen door te hakken. De verantwoordelijkheid op de Vlaamse regering afschuiven is echter al te gemakkelijk. Het Pajottenland en de Zennevallei hebben behoefte aan ingrijpende oplossingen.”

Groen! Vlaams-Brabant wil dat de voorziene kredieten behouden blijven en dat de bevoegde diensten van de provincie een toekomstplan uitwerken voor de regio. Het westen van Vlaams-Brabant moet een leefbaar gebied blijven.

Provincieraadslid Luc Debraekeleer: “Vorig jaar diende ik al een voorstel in om een plan uit te werken voor de Zennevallei. Doel van dit plan moet de herwaardering van de Zennevallei zijn als een gebied waar ruimte is voor vernieuwende industrie, natuurbehoud en recreatie. Voor de deputatie bleken de problemen van de regio’s Halle en Asse echter een ver-van-mijn-bedshow. Onze regio wordt meer en meer het kneusje van Vlaams-Brabant”.