Nationale politie Quebec op observatie in Leeuw.

2007-05-22-politie-canada-spl-340.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – De eerste delegatie politiemensen van de nationale politie van Quebec (Canada) verblijft momenteel in de politiezone Sint-Pieters-Leeuw. Canadese politieambtenaren in uniform doen momenteel observaties samen met agenten van de Leeuwse politie.

Op 27 oktober 2006 tekende de politiezone van Sint-Pieters-Leeuw een samenwerkingsakkoord voor twee jaar met de nationale politie van de provincie Quebec. Deze politie oefent de basis- en de gespecialiseerde politiezorg uit in de volledige provincie Quebec, die grote autonome bevoegdheden heeft in het federale Canada. Daarom hebben ze heel wat meer gespecialiseerd materiaal dan de politie hier. Zo beschikken zij ondermeer over helikopters (vooral drugsplantages op te sporen), quads, gepantserde voertuigen, speciaal ingerichte vrachtwagens en bussen, boten, enz…

De contacten met deze buitenlandse politiedienst waren reeds een 2-tal jaar aan de gang. Na een viertal bezoeken gaven het college van burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-Leeuw en de Generale Staf van de Sûreté du Quebec hun akkoord voor deze langdurige samenwerking. Het doel is veelzijdig. Enerzijds worden er op beleidsniveau methoden, technieken en inzichten van organisatieontwikkeling en gemeenschapsgerichte politiezorg uitgewisseld.

Politiecommissaris Christian Steens: “We kunnen immers nog veel gaan leren in Canada. Het land wordt niet voor niets de bakermat genoemd van de gemeenschapsgerichte politiezorg en de basispolitiezorg. Anderzijds zijn de Canadezen geïnteresseerd, voor de wijze waarop onze politiezone met haar verschillende partners in de breedte en de diepte werkt”. Politiemensen van verschillende graden en diensten van de Leeuwse politie en van de Sûreté gaan elkaar bezoeken. Verschillende delegaties zullen worden uitgestuurd en krijgen in groep of individueel opdrachten en taken mee. Zo vertrekken er in de maand juni drie politiemensen van Leeuw (een delegatieleider, een inspecteur en een man van de interventie) naar Canada  en meer bepaald in het departement Rivière du Loup, een gebied dat qua grote vergelijkbaar is met Sint-Pieters-Leeuw. 

De mensen uit Canada zoeken hier in België ondermeer uit hoe ze de analyse van de criminaliteit kunnen verbeteren en ook hoe ze de kwaliteit van de dienst kunnen verbeteren.

De Canadezen hebben reeds kunnen kennis maken met de politionele organisatie bij een wielerwedstrijd, controle gedaan op zwartrijden tezamen met mensen van De Lijn. Verder werd er heel wat vergaderd. Zo hebben ondermeer de twee officieren deelgenomen aan een schepencollege.

De boog kon ook niet altijd gespannen staan. Zo hebben zij Halle, Brussel en het kasteel van Gaasbeek bezocht.