rotonde op kruispunt Postweg – Vlezenbeeklaan.

2007-05-03_jvb_rotonde-postweg-vlezenbeeklaan.jpg
Vlezenbeek: De gemeenteraad keurde onlangs het ontwerp goed voor een rotonde in het centrum van Vlezenbeek. Ze wordt ingeplant op het kruispunt van de Postweg, de Vlezenbeeklaan en de Pedestraat.

De werken worden, zonder de aanpassing van de nutsleidingen, geraamd op € 255.000 (btw incl.)
Een woordje uitleg bij de kleurverdeling:• geel en grijs: asfaltverharding;• donkerblauw: overrijdbare kasseiverharding;• groen: aangepaste beplanting;• rood: fietspad;• lichtblauw: voetpad.

Door de slechte toestand van het wegdek op het verkeersplateau wordt een nieuwe asfaltverharding (grijze kleur) voorzien ter hoogte van het kruispunt met de Schaliestraat. Het Gemeenteplein wordt heringericht. Het in- en uitrijden van het plein zal enkel nog mogelijk zijn via de Schaliestraat. De huidige toegang via de Vlezenbeeklaan wordt afgesloten met een wegneembare hindernis, zodat er tijdens grote evenementen (kermis, jaarmarkt) toch nog gebruik van kan worden gemaakt. Het voetpad ter hoogte van de woningen nr. 7-10 wordt versmald heraangelegd. Het tweerichtingsfietspad op de Postweg (kant onpare huisnummers) wordt ontdubbeld tussen de Sint-Annastraat en de H. Geeststraat. Het huidige voetpad (kant pare huisnummers) wordt daartoe omgevormd tot fietspad, mits een aantal lokale aanpassingen. De werken worden gefaseerd uitgevoerd uitgevoerd waardoor het doorgaand verkeer langs de Postweg in beide richtingen mogelijk blijft mits gebruik van verkeerslichten. Voor de aansluitende zijwegen Pedestraat en Vlezenbeeklaan worden wegomleggingen voorzien. De totale uitvoeringstermijn wordt bepaald op 45 werkdagen (op basis van 20 werkdagen per maand, verlof- en regendagenniet inbegrepen). Het aanpassen van de nutsleidingen wordt uitgevoerd voor de start van de eigenlijke wegeniswerken, mogelijk nog voor het zomerverlof. Het aanpassen van de openbare verlichting langs de Postweg tussen de toekomstige rotonde en de Kapellestraat ligt ter studie.