diefstallen

– Tijdens de nacht werd er ingebroken in het  bureel van een firma gevestigd in de Pierre Walkiersstraat (Negenmanneken). Uit het bureel werd een digitaal fototoestel gestolen.

– Er werd tijdens de dag ingebroken in een woning langsheen de Philippe Destryckerlaan (Ruisbroek). Het hele huis werd overhoop gehaald. Uit de woning werden juwelen, gsm, laptop, iPod en paspoort ontvreemd.

Schepencollege zoekt maatregelen tegen anderstalige reclame.

2007-05-31-kris-monika.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – Het schepencollege kreeg, op voorstel van de CD&V-raadsleden Kris Van Laethem en Monika Van Steenbruggen, de opdracht om maatregelen uit te dokteren om het toenemend aantal anderstalige boodschappen in het straatbeeld en in de brievenbussen een halt toe te roepen.
Er wordt gedacht  aan stickers die anderstalige folders weren, het aanschrijven van warenhuizen en handelaars, het promoten van taallessen, initiatieven voor Franstalige ouders met kinderen in Leeuwse scholen en zo meer.

Monika Van Steenbruggen: ‘We zien deze maatregelen niet als een conservatieve reactie maar wel als een manier om mensen aan te moedigen zich te integreren. Zo is het opvallend dat veel werklozen in Sint-Pieters-Leeuw langdurig dit statuut houden omdat ze geen Nederlands kennen’.

Provincie Vlaams-Brabant schrapt 550000 euro.

Sint-Pieters-Leeuw / Leuven: – Volgens Groen! provincieraadslid Luc Debraekeleer  uit Sint-Pieters-Leeuw  is de regio Pajottenland-Zennevallei voor de provincie Vlaams-Brabant nog van weinig belang. In de begroting voor 2007 had de provincie Vlaams-Brabant 550.000 euro ingeschreven voor het opstellen van een actieplan voor de regio’s Asse en Halle. Dit actieplan moest een antwoord bieden voor de problemen van onze regio: verstedelijking, verfransing, mobiliteit, verouderde industrie. Het bedrag is nu echter geschrapt.

In de 2de begrotingswijziging die vandaag dinsdag in de provincieraad besproken wordt, wordt het voorziene bedrag geschrapt.

Provincieraadslid Luc Debraekeleer: “Op mijn vraag naar het waarom van het schrappen van dit bedrag kreeg ik geen echt antwoord. De deputatie zei enkel dat het de fout was van de Vlaamse regering. Zij zouden eerst de grenzen moeten vastleggen van het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel. De Vlaamse regering talmt effectief in dit dossier en durft blijkbaar geen knopen door te hakken. De verantwoordelijkheid op de Vlaamse regering afschuiven is echter al te gemakkelijk. Het Pajottenland en de Zennevallei hebben behoefte aan ingrijpende oplossingen.”

Groen! Vlaams-Brabant wil dat de voorziene kredieten behouden blijven en dat de bevoegde diensten van de provincie een toekomstplan uitwerken voor de regio. Het westen van Vlaams-Brabant moet een leefbaar gebied blijven.

Provincieraadslid Luc Debraekeleer: “Vorig jaar diende ik al een voorstel in om een plan uit te werken voor de Zennevallei. Doel van dit plan moet de herwaardering van de Zennevallei zijn als een gebied waar ruimte is voor vernieuwende industrie, natuurbehoud en recreatie. Voor de deputatie bleken de problemen van de regio’s Halle en Asse echter een ver-van-mijn-bedshow. Onze regio wordt meer en meer het kneusje van Vlaams-Brabant”.

Lindemans Kriek bekroond als het beste zomerbier in Finland

Vlezenbeek: -De “Helsingin Sanomat” de grootste krant uit Finland heeft de Lindemans Kriek bekroond als het beste zomerbier. De krant  publiceerde deze week de resultaten van een bierproeverij met vijftien bieren waarbij de professionele jury het kriekenbier van de Vlezenbeekse brouwerij het lekkerst vond.
kriek.jpg

De kriek werd als heel verfrissend, dorstlessend en met een prefect gebalanceerde smaak omschreven. De jury bestond uit bierspecialisten en een paar journalisten die over voedingsproducten schrijven.

9de tentoonstelling Amaryllis

Kunstgroep Amaryllis nodigt u uit op haar 9de tentoonstelling.
In Kasteel Coloma
za 26, zo 27 & ma 28 mei van 11 tot 18 uur.
Eliane Heymans, Pierre De Greve, Xavier Devacht, Frans De Greve, Liesbeth Troucheau, Lea Sinnaeve.

Verkeerscontrole aan de Postweg in Vlezenbeek

Vlezenbeek: – De verkeersdienst verrichte donderdagavond een verkeerscontrole aan de Postweg in Vlezenbeek van 16.30 tot 19 uur. De 14 ademtesten waren negatief. Verder werd 1 bromfiets in beslag genomen ingevolge  niet-verzekering, geen rijbewijs,  2 PV niet verzekering, 4 PV keuring, 5 PV veiligheidsgordel, 2 PV rijbewijs, 1GSM en 2 processen-verbaal van waarschuwing voor  nummerplaat en verzekering. In de J. Depauwstraat volgde een controle van 20 tot 21.30 uur. Ook daar waren 9 ademtesten negatief. Verder volgden 1 PV niet verzekering, 3 PV keuring, 5 PV veiligheidsgordel, 2 PV rijbewijs, en 2 PV technische eisen.

Diefstallen.

– Er werd tijdens de nacht van woensdag op donderdag ingebroken  in een woning aan de Koning Van Spanjestraat (Zuun). De dieven raakten binnen via de achterdeur waar een gaatje werd geboord onder de deurklink. Uit de woning werden geld en juwelen ontvreemd.

– Er werd tijdens de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken via inklimming en braak  in een woning aan de Galstraat .Er werd geld ontvreemd.

Aardbeienjogging – zoekt nog extra vrijwilligers.

dsc01083.jpg
AARDBEIENJOGGING TE VLEZENBEEK OP 10 JUNI OM 15 UUR IN DE PAROCHIEZAAL

Vlezenbeek: -Voor de 25ste keer organiseert de Vlaamse werkgroep De Vrede, met een schare
medewerkers een jogging doorheen het aardbeiendorp. Dat dit op de
verkiezingsdag van 10 juni moet gebeuren is de schuld van de politiek die
het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde maar niet wil splitsen en van
het Grondwettelijk Hof.

Maar het is niet de eerste keer dat de organisatie dit meemaakt in haar
lange traditie. Ook dat komen we te boven dit jaar, dat in een slecht
gesternte staat. De locatie diende verlaten te worden, immers, zaal Elysee
is verkocht en het Ontmoetingscentrum De Merselborre is bezet door
stemhokjes. Sommige medewerkers moeten ook gaan stemmen tellen als ze niet
gewetensbezwaard zijn.
Alle vrijwilligers zijn dus welkom om mee te helpen. Meldt U aan bij de
organisatie.

De aardbeienjogging is de grootste sportmanifestatie in Vlezenbeek en brengt
op een en dezelfde dag een duizendtal mensen op de been. 600 lopers en hun
supporters proeven van de lekkere aardbeien, al of niet met ijs en genieten
van een lokale drank. De lopers kunnen van de Elysee naar het Vagevuur om
door te stomen naar het Hemelrijk om daarna te bekomen in de omgeving van de
parochiezaal en de kerk.
Onderweg zien zij groene weiden en grazende koeien en paarden,
aardbeienserres en akkers vol graan en mais.
Vlezenbeek is nog een landelijke omgeving en we willen het zo houden.

We nodigen iedereen uit naar ons dorp aan de Vleze af te zakken op 10 juni.
Voor de jongeren is er een halve en een hele kilometer, voor de iets minder
jonge lopers, 7, 14 en 21 km en voor de minder geoefende loper of wandelaar
3 km.

Inschrijvingen vanaf 13 uur in de parochiezaal. Aardbeien voor alle
deelnemers, tombola en prijzentafel. Zie folder of nog
www.aardbeienjogging.be

Inlichtingen : 02/532.01.74 of 02/569.17.52 na 17 uur.

achtervolging op twee mannen.

Sint-Pieters-Leeuw: – De lokale politie zette woensdagmiddag de achtervolging in op twee mannen die zich op de parking van de Makro verdacht gedroegen. Vermoedelijk wilden de mannen handtassen uit wagens stelen. Toen ze de politie zagen, sloegen ze op de vlucht in een donkere VW Golf. De achtervolging werd na een tijdje gestaakt toen de mannen uit het zicht verdwenen.

kiesbrieven afgegeven aan provinciegouverneur Lodewijk De Witte

2007-leeuw_provincie.jpg
Sint-Pieters-Leeuw, B-H-V, Leuven:- De burgemeesters van een tiental gemeenten uit de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde hebben vanmiddag hun kiesbrieven afgegeven aan provinciegouverneur Lodewijk De Witte van Vlaams-Brabant.

De gemeentebesturen weigeren de federale verkiezingen op 10 juni in hun gemeente te organiseren omdat de kieskring B-H-V nog niet gesplitst is.
Begin april hadden 24 gemeenten gouverneur De Witte laten weten dat ze geen kiezerslijsten zouden opstellen uit protest. Elke gemeente moet een lijst van alle stemgerechtigde inwoners sturen naar de overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Gouverneur De Witte heeft dan de kiezerslijsten van de 24 gemeenten zelf opgesteld en opgestuurd naar Binnenlandse Zaken. Op basis van de kieslijsten legt het rijksregister de uiteindelijke kieslijsten per gemeente vast.

De gemeenten hebben intussen van het rijksregister de oproepingsbrieven ontvangen die ze moeten bezorgen aan de kiezers. Maar ook dat weigeren de 24 gemeentebesturen nu te doen.

De burgemeesters van een tiental gemeenten hebben de brieven afgegeven aan provinciegouverneur De Witte. Hij mag ze nu opsturen. Verwacht wordt dat de andere burgemeesters hun brieven ook bij De Witte zullen droppen.

Opmerkelijk aan de oproepingsbrieven van de 24 gemeenten is trouwens dat De Witte de brieven zelf ondertekend heeft in plaats van de burgemeesters.

Diefstal

Sint-Pieters-Leeuw:- Er werd tijdens de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in een bedrijf aan de A. Van Cotthemstraat (Negenmanneken). De daders verschaften zich toegang tot het bedrijf na het stukslaan van een zijraam. Uit het gebouw werden verscheidene PC-schermen, een PC, een televisietoestel en miniatuurwagens ontvreemd.

Nationale politie Quebec op observatie in Leeuw.

2007-05-22-politie-canada-spl-340.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – De eerste delegatie politiemensen van de nationale politie van Quebec (Canada) verblijft momenteel in de politiezone Sint-Pieters-Leeuw. Canadese politieambtenaren in uniform doen momenteel observaties samen met agenten van de Leeuwse politie.

Op 27 oktober 2006 tekende de politiezone van Sint-Pieters-Leeuw een samenwerkingsakkoord voor twee jaar met de nationale politie van de provincie Quebec. Deze politie oefent de basis- en de gespecialiseerde politiezorg uit in de volledige provincie Quebec, die grote autonome bevoegdheden heeft in het federale Canada. Daarom hebben ze heel wat meer gespecialiseerd materiaal dan de politie hier. Zo beschikken zij ondermeer over helikopters (vooral drugsplantages op te sporen), quads, gepantserde voertuigen, speciaal ingerichte vrachtwagens en bussen, boten, enz…

De contacten met deze buitenlandse politiedienst waren reeds een 2-tal jaar aan de gang. Na een viertal bezoeken gaven het college van burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-Leeuw en de Generale Staf van de Sûreté du Quebec hun akkoord voor deze langdurige samenwerking. Het doel is veelzijdig. Enerzijds worden er op beleidsniveau methoden, technieken en inzichten van organisatieontwikkeling en gemeenschapsgerichte politiezorg uitgewisseld.

Politiecommissaris Christian Steens: “We kunnen immers nog veel gaan leren in Canada. Het land wordt niet voor niets de bakermat genoemd van de gemeenschapsgerichte politiezorg en de basispolitiezorg. Anderzijds zijn de Canadezen geïnteresseerd, voor de wijze waarop onze politiezone met haar verschillende partners in de breedte en de diepte werkt”. Politiemensen van verschillende graden en diensten van de Leeuwse politie en van de Sûreté gaan elkaar bezoeken. Verschillende delegaties zullen worden uitgestuurd en krijgen in groep of individueel opdrachten en taken mee. Zo vertrekken er in de maand juni drie politiemensen van Leeuw (een delegatieleider, een inspecteur en een man van de interventie) naar Canada  en meer bepaald in het departement Rivière du Loup, een gebied dat qua grote vergelijkbaar is met Sint-Pieters-Leeuw. 

De mensen uit Canada zoeken hier in België ondermeer uit hoe ze de analyse van de criminaliteit kunnen verbeteren en ook hoe ze de kwaliteit van de dienst kunnen verbeteren.

De Canadezen hebben reeds kunnen kennis maken met de politionele organisatie bij een wielerwedstrijd, controle gedaan op zwartrijden tezamen met mensen van De Lijn. Verder werd er heel wat vergaderd. Zo hebben ondermeer de twee officieren deelgenomen aan een schepencollege.

De boog kon ook niet altijd gespannen staan. Zo hebben zij Halle, Brussel en het kasteel van Gaasbeek bezocht.

Melissa De Cuyper kandidaat Miss Coast Belgium verkiezing.

2007-05-21_de_cuyper_melissa.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: –  Melissa De Cuyper (18 jaar) studente schoonheidsverzorging uit Sint-Pieters-Leeuw is sinds kort verkozen tot 1 van de 20 finalisten voor de Miss Coast Belgium verkiezing.

“Miss Coast is niet zomaar een verkiezing, ieder jaar wordt er een goed doel gesteund en dit jaar gaat de steun uit naar de blindehondengeleideschool in Genk, dit is een vereniging die honden opleidt om blinde mensen te leiden en bij te staan. Wij, als finalisten, verkopen balpennen. De opbrengst ervan gaat integraal naar die vereniging.”, vertelt Melissa.

De finale van Miss Coast vindt plaats op 29 september in het casino kursaal van Oostende.

Ondertussen kan Melissa de steun van de streek gebruiken. Dit kan door een stem uit te brengen via sms op het nummer 3031 of via webvoting : www.misscoast.be  ( nummer 3).

verscheidene diefstallen tijdens weekend.

– Rond sluitingstijd (22 uur) vielen zondagavond 2 gemaskerde en met handvuurwapens gewapende mannen binnen in de Daily traiteur aan de Jozef Depauwstraat in Sint-Pieters-Leeuw. Onder bedreiging van een wapen lieten zij zich de daginkomsten overhandigen. De beide daders, Europese type en Franssprekend, vluchtten te voet in ongekende richting.

– De politie noteerde een diefstal van een vrachtwagen Iveco van gele kleur aan de Paul Gilsonlaan in Ruisbroek. De feiten deden zich voor tijdens de nacht.

– Via een platform op de eerste verdieping breken onbekenden in de vooravond  binnen in een woning aan De Elst in Leeuw. Er werden juwelen en  2 GSM-toestellen gestolen.

– Er werd ingebroken in een voertuig dat geparkeerd stond aan de Bergensesteenweg  en  de Klein-Bijgaardenstraat. Telkens werd de zijruit ingeslagen en werd een mobiele GPS ontvreemd.

Wat met het zwaar verkeer in Negenmanneke?

Sint-Pieters-Leeuw: – Negenmanneke, een Leeuwse wijk die gelegen is tussen de Bergensesteenweg, het kanaal Brussel-Charleroi en de Ring rond Brussel is zwaar verkeer meer dan beu en organiseert daarom op woensdag 30 mei een wandeling door de wijk, gevolgd door een panelgesprek

De aanwezige industrie veroorzaakt overlast door zwaar transport in de aanpalende woonwijk. De Oudstrijdersstraat, Pierre Walckiersstraat, Felix Wittouckstraat en Albert Debroyerstraat. Zo is er sluikverkeer richting Anderlecht.

Verder klaagt men er over de gevaarlijke kruising met Bergensesteenweg. Het invoegen van zwaar verkeer zorgt voor filevorming en ongevallen.

Samen met de buurtbewoners willen ACV en ACW de motor zijn om verschillende projecten aan te pakken, in overleg met de bevoegde overheden:

Zo willen ze een ontsluiting van de bedrijven en –terreinen teneinde het zwaar verkeer te bannen uit de woonwijk en het creëren van duurzame tewerkstelling door het benutten van te saneren industrieterreinen.

Geïnteresseerden kunnen meer over deze plannen vernemen op woensdag 30 mei. Om 19 uur komt men samen aan taverne ‘Den Meulenbempt’, Bergensesteenweg 3, Negenmanneke voor een begeleide wandeling langs de woonwijk en bedrijvensites.

Om 20.30 uur volgt in dezelfde taverne een panelgesprek met Martin Schoukens, schepen Ruimtelijkke Ordening, getuigenissen van Marguerite en Georges, buurtbewoners en André Van Lathem, werknemer Cantillana. Alvorens de aanwezigen het woord te geven volgt er een stand van zaken door schepen Martin Schoukens en Jean-Pol Olbrechts, Bestendig-afgevaardige provincie Vlaams-Brabant.

Katleen Evenpoel nieuwe Miss KVK Tienen.

misskvk07.jpgbron: KVK Tienen

Sint-Pieters-Leeuw / Tienen: -Op zaterdag 19 mei verkozen we in zaal Grand Slam een nieuwe Miss KVK Tienen. De aanwezigen zagen een gevarieerde show waarin Katleen Evenpoel uiteindelijk werd verkozen tot de nieuwe Miss KVK Tienen. Eerste eredame was Karolien Moonen. Heidi Holsbeek was tweede eredame. Karolien Moonen werd ook verkozen tot Miss Publiek terwijl Melissa Van Oostveldt het lintje van Miss Sympathie mocht omhangen. De dames waren bijzonder aan mekaar gewaagd en dat bleek ook uit de resultaten.
De 25-jarige Katleen Evenpoel woont in Sint-Pieters-Leeuw en is boekhoudster in een schoonmaak- en schilderbedrijf. Ze overtuigde de jury met haar originele voorstelling en haar salsa-act. Zelf heeft ze tot op heden weinig voeling met het voetbal, maar ze is vastberaden om als Miss KVK Tienen heel wat over het spelletje op te steken. Voorlopig bleef dat naar eigen zeggen vooral beperkt tot het ‘kijken naar de mooie jongens op het veld’. Ze hoopt nu echter regelmatig wedstrijden van KVK Tienen bij te wonen en kijkt met veel enthousiasme uit naar de talrijke nieuwe ervaringen die ze zal mogen beleven.

zaterdag 9 juni = inschrijvingsdag “Roefeldag 2007”.

banner_roefel.gif Sint-Pieters-Leeuw: – Op zaterdag 23 juni vanaf 9 uur tot 18 uur is het weer dolle pret met creatieve, sportieve, mysterieuze en avontuurlijke activiteiten!
De inschrijving voor Roefel vindt plaats op zaterdag 9 juni 2007 tussen 10 uur en 14 uur bij de jeugddienst (jeugdcentrum Laekelinde).
Bijdrage: 5 euro voor inwoners van Leeuw, 8 euro voor inwoners van buiten Leeuw.

6 – 8 jarigen
Paardenfluisteraar  Landbouwer  Prinsen en prinsessen Acrobaat  Verpleger   Snoepkok  Perscussionist
9 – 11 jarigen
Van timmerman tot schrijnwerker  Biologisch tuinieren  Streetdance  Ridders en jonkvrouwen  Acrobatie  Diepzeeduiken Verpleger  Skate-initiatie  Het hoofd van Frankenstein
12 – 16 jarigen
 Skate-initiatie  Diepzeeduiken Ridders en jonkvrouwen  Streetdance
Hele dag: Soap- en TV-kriebels ,  Beeldenstormers (animatiefilm)

Voor meer uitleg kan je bij de jeugddienst terecht.
bel: 02 370 28 82 of  evi.wouters@sint-pieters-leeuw.be
meer info: http://www.sint-pieters-leeuw.be/cultuur/c_jeugd_frame_roefel.htm

Buurtinformatienetwerk werkt in Sint-Pieters-Leeuw.

 Sint-Pieters-Leeuw- De lokale politie verspreidde dinsdagvoormiddag een preventief bericht aan de leden van het buurtinformatienetwerk “handelaars en zelfstandigen SPL” . De politie waarschuwde voor valse eurobiljetten van 200 euro die de laatste tijd in verscheidene handelszaken aangeboden worden en waarmee kleine aankopen werden gedaan. Korte tijd  na het verspreiden van het Bin-bericht kreeg een handelaar langsheen de Georges Wittouckstraat  2 zigeunertypes die voor een kleine aankoop wilden betalen met een briefje van 200 euro. De handelaar was achterdochtig en aanvaardde het biljet niet  door het vooraf verspreide Bin-bericht . Hij  verwittigde onmiddellijk de politie. De 2 manspersonen , zigeunertype en Duitstalig, hadden intussen de handelszaak reeds verlaten. De politie verrichte nog  een zoekactie in de buurt doch de verdachten waren verdwenen. De lokale politie voert een navolgend onderzoek naar de verdachten aan de hand van een genoteerde nummerplaat. Het buurtinformatienetwerk “handelaars en zelfstandigen SPL” bestaat sinds juli 2002 en telt circa 100 leden verdeeld over het grondgebied van de gemeente. Het vestigt de aandacht aan handelaars op criminele feiten verbonden aan het risico van handelszaken. Er worden jaarlijks ongeveer 30 berichten verspreid door de lokale politie. Geïnteresseerde handelaars dewelke zich nog wensen aan te sluiten tot het buurtinformatienetwerk kunnen dit via het aansluitingsformulier op de website www.sint-pieters-leeuw.be  of de dienst lokale economie (Marleen Buijl 02/371 22 91).

Gezocht: creatief talent.

Sint-Pieters-Leeuw: Voor de illustraties van de nieuwe infoborden op de gemeentelijke speelterreinen is de jeugddienst op zoek naar creatievelingen.
Stuur voor onderstaande richtlijnen je ontwerp voor 1 juli 2007 naar jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be

  •  Draag mee zorg – verwittig ons als er een toestel stuk is.
  •  Hou het terrein netjes: werp afval in de vuilnisbakken.
  •  Maak na 22 uur geen lawaai op het speelterrein.
  • Met motorfietsen en auto’s mag je niet op het terrein rijden.
  •  Zorg ervoor dat je hond zijn boodschap niet op het terrein doet.
  • Respecteer de rust en het eigendom van de buren rondom het speelterrein.
  • Gebruik de speeltoestellen correct; ga niet op toestellen waar je duidelijk te oud of te groot voor bent.

Minderjarigen aangehouden voor diefstal in werfketen.

Sint-Pieters-Leeuw:
* Tijdens de nacht van maandag op dinsdag werd er ingebroken in een werfkeet langsheen de Gustave Gibonstraat (Negenmanneken). Allerhande gereedschap werd er ontvreemd. Via een  ingesteld buurtonderzoek door de lokale politie werden 3  minderjarigen uit de gemeente opgepakt. Bij een huiszoeking  werd een deel van de buit teruggevonden. De drie minderjarigen werden woensdag ter beschikking van de jeugdrechter gesteld.

————————————————————————————-
* Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag drongen 3 gewapende en gemaskerde daders een woning langsheen de Brusselbaan in Leeuw binnen. De  2 bewoners werden  bedreigd met een revolver  en mes. Beide slachtoffers  werden vervolgens gekneveld en vastgeboden aan het bed op de eerste verdieping. De dader(s) verdwenen met cash geld, een Rolex horloge , bankkaarten en  bijhorende codes.

* Op de parking van het warenhuis Carrefour werd de zijruit ingeslagen van een geparkeerde personenwagen. De GPS werd uit de houder genomen en ontvreemd.

Nieuw seizoen Rozentuin

2007-05-15_jvb_rozentuin-coloma.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – 15 mei is traditioneel de startdatum van het nieuwe seizoen van de rozentuin in park Coloma in Sint-Pieters-Leeuw.
De tuin is toegankelijk van 10 tot 20 uur, behalve op maandag. Meer dan 300.000 rozen vragen om bewondering.
De Leeuwse Toerismedienst, onder leiding van Kristien Van Hecke, was samen met Toerismeschepen Martin Schoukens dan ook fier om als eerste bezoekers een groep studenten Toerisme van de Erasmushogeschool van Brussel te mogen begroeten.
Door het vroege seizoen loont het nu al de moeite een bezoekje te brengen aan deze unieke rozenverzameling met meer dan 25.000 soorten uit alle werelddelen.

verscheidene diefstallen in Sint-Pieters-Leeuw

*  Er werd zondag tijdens de dag ingebroken in een woning in de Kasteelstraat (SPL). De dader(s) kropen op onbekende wijze tot de eerste verdieping waar een raam in kipstand werd geopend. Er werden juwelen ontvreemd.

* In een woning aan de Jachthoornstraat in de wijk Negenmanneken werd gepoogd binnen te breken door het boren van 3 gaatjes in een raam van de woonkamer. De dader(s) geraakten de woning niet binnen en verlieten de plaats zonder buit.

* In het kasteel van Ruisbroek aan de Karel Gilsonstraat werd zondag ingebroken. Er werden allerhande vernielingen aangebracht in het kasteel doch er werd niets gestolen.

Wagen opzettelijk in brand gestoken.

Sint-Pieters-Leeuw:  – In de Gaston Deruyverstraat werd zaterdagnacht een reglementair geparkeerd voertuig opzettelijk in brand gestoken.  Het voertuig brandde volledig uit en er was eveneens schade aan de ramen van een handelszaak in de onmiddellijke buurt. In de omgeving  werden drie jongeren door de politie aangetroffen en voor ondervraging meegenomen. Na verhoor  werden de 3 verdachten terug vrijgelaten. Het onderzoek naar de dader(s) wordt gevoerd door de lokale recherche van Sint-Pieters-Leeuw.

Geen officiële verkiezingsborden in Sint-Pieters-Leeuw

Sint-Pieters-Leeuw: – Het gemeentebestuur protesteert hiermee tegen het feit dat het
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, ondanks het arrest van het
Arbitragehof, nog altijd niet gesplitst is en klaagt aldus de
ongrondwettelijkheid van de federale verkiezingen van 10 juni aan.
Het college van burgemeester en schepenen had eerder al beslist geen kiezerslijsten te laten aanmaken en geen kiesbiljetten aan te plakken, taken die intussen door gouverneur De Witte zijn overgenomen.

Door geen officiële verkiezingsborden aan te brengen wil Leeuw een positieve bijdrage leveren voor het milieu. Proces-verbaal zal opgemaakt worden tegen wildplakkers die verkiezingsaffiches zouden aanbrengen op officiële borden van de gemeente of verkiezingsbordjes zouden hangen aan de paaltjes van de verkeersborden. Alle verkiezingsborden die op openbaar terrein zouden aangebracht worden, zullen trouwens onmiddellijk weggenomen worden.
Wat niet kan verboden worden is dat verkiezingsborden geplaatst worden in de tuin of op grond van particulieren. De kandidaat heeft hiervoor wel een schriftelijke toelating nodig van de eigenaar.

moederdag Vlezenbeekse KWB

2007-05-13-st-p-leeuw-kwb.jpg
Vlezenbeek: -Naar jaarlijkse traditie worden op moederdag de moeders onder de Vlezenbeekse KWB-leden getrakteerd op een ontbijtbuffet.
Om 8 uur melden zich reeds de eersten.  En zoals alle deelnemers worden zij verwelkomd met een glaasje schuimwijn.
Vervolgens kon iedereen zich tegoed doen aan het buffet met koeken, verschillende soorten brood en beleg, melkprodukten, fruit (waaronder de bekende Vlezenbeekse aardbei), eieren, cornflakes, …
Nadat de inwendige mens versterkt was werd iedereen uitgenodigd op de eucharistieviering ter gelegenheid van moederdag. Deze werd opgeluisterd door
kinderkoor Redoris en jeugdkoor Akkoord. Na afloop kregen alle aanwezige moeders een roos als dank voor hun dagelijkse ‘moeder zijn’. En natuurlijk werd er gezoend.