Sint-Pieters-Leeuw weigert om verkiezingen te organiseren.

2007-01-02_jvb-gemeenteraad.jpg
SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw weigert om verkiezingen te organiseren op 10 juni. Het College van Burgemeester en Schepenen wil niet het instrument zijn voor ongrondwettige verkiezingen.
De beraadslagingen hieromtrent, vergezeld van een officieel begeleidend schrijven van burgemeester en provincieraadslid Lieve Vanlinthout, zijn opgestuurd naar gouverneur Lode De Witte ten einde hem ervan in kennis te stellen dat het college van burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-Leeuw geen kiezerslijsten zal opstellen, alsook geen biljetten met kiesonderrichtingen zal aanplakken.
“Het is duidelijk dat de geplande verkiezingen van 10 juni strijdig zijn met de grondwet.  Meer nog, een arrest van het Arbitragehof, het hoogste rechtscollege, wordt gewoon onder de mat geveegd. Door het verzuim van de federale overheid worden de colleges in een onmogelijke positie gedwongen.  Het is niet ernstig van hen te verlangen dat zij verkiezingen organiseren die strijdig zijn met de grondwet en de hoogste normen van ons land. Ik had hieromtrent reeds een gesprek met gouverneur De Witte om hem op de ongrondwettelijke situatie te wijzen.  Ik houd mijn belofte: wij laten onze streek niet in de steek”, zegt burgemeester Lieve Vanlinthout.