bibliotheekenquête: bibliotheekbeleidsoplan 2008-2013

2007-03-26-bib-leeuw1.JPG2007-03-27-bib-leeuw.jpg

Sint-Pieters-Leeuw: – Bibliothecaris Gilbert Pické geeft ons meer uitleg over het bibliotheekbeleidsplan en de enquête.

Ongeveer gelijklopend met de gemeentelegislatuur wordt een bibliotheekbeleidsplan opgemaakt over hoe men het de volgende jaren in de bibliotheek gaat aanpakken.

Het plan wordt onderheven aan een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) daarin worden de belangrijkste sterke en zwakke punten van de bibliotheek benoemd, samen met de belangrijkste kansen en bedreigingen.

Zo wordt er voor de bibliotheek geconsulteerd bij onderwijs,jeugd, de lezers,…

Het bibliotheekbeleidsplan dat opgesteld wordt moet worden goedgekeurd door het schepencollege, de gemeenteraad en de Vlaamse Gemeenschap. Daar de betoelaging bepaald wordt aan de hand van dit document.

Via de enquête wordt de stap naar de bevolking, ‘de lezer’ gezet.
via Info Leeuw en de website http://www.sint-pieters-leeuw.be (klik op bibliotheekenquête)

Kan deze zijn mening geven over: aanbod, diversiteit, ruimte,…
Zo komt m’n de noden te weten en kan de bibliotheek via het bibliotheekbeleidsplan doelstellingen in jaarlijkse actieplannen formuleren.

Bijvoorbeeld voor 2007 zijn dit:

         De uitbreiding van het personeel wat reeds goedgekeurd is.

         Uitbreiding van het bibliotheekfiliaal in Negenmanneke. Waar normaal tegen eind augustus 20m2 ruimte bijkomt zodat men ook daar de bibliotheek kan aanpassen aan de moderne noden. Zoals het reeds in 2006 aangepaste filiaal van Zuun.
In zuun is er ondertussen door de aanpassingen en uitbreiding een stijging van het aantal leden vastgesteld evenals een uitgebreidere interesse uit de scholen.