Anderstaligen nemen deel aan de Nacht van de Geschiedenis

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ter gelegenheid van de Nacht van de Geschiedenis ( een organisatie van het Davidsfonds) nodigt taalleerkracht en voorzitter van het gemeentelijk inburgeringsbeleid Marleen De Kegel de cursisten van de taalleergangen Nederlands uit om samen de historische film Daens te bekijken. Dit alles gaat door in het OC De Merselborre te Vlezenbeek op dinsdag 27 maart om 19.30u.
Marleen zal voor de studenten een korte duiding geven voor de aanvang van de film.
De voorbije vier jaar heeft de v.z.w. GIB ( gemeentelijk inburgeringsbeleid) met soortgelijke activiteiten (zoals o.a. deelname aan het gemeentelijk scrabbletornooi, bibliotheekbezoek, geleide wandelingen in de gemeente, verkenning van het gemeentelijk patrimonium, overhandiging van welkomsattesten) geprobeerd om de anderstalige inwoners van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw te laten kennismaken met hun nieuwe leefomgeving en de taal die er gesproken wordt. Van bij het begin reageerden de deelnemers enthousiast op de uitnodigingen van de GIB.
Sinds de voorbije gemeenteraadsverkiezingen en het aantreden van het nieuwe college is de voorzitter echter helemaal in het ongewisse over de toekomst van deze v.z.w. Noch het uittredende schepencollege, noch het nieuwe namen tot dusver contact op met de voorzitter of de raad van bestuur.
Marleen De Kegel: “De verkiezingsuitslag van 8 oktober bewijst echter dat het inburgeringsbeleid één van de hoogste prioriteiten van deze coalitie zou moeten zijn”.