busstrookcontrole N6

SINT-PIETERS-LEEUW:  – De verkeersdienst van de lokale politie SPL voerde samen met de inspecteurs van de Lijn vrijdag een busstrookcontrole met interceptie uit langsheen de N6 Halle-Brussel.
In totaal werden 56 inbreuken op de busstrook waarvan 34 werden opgesteld door inspecteurs van De Lijn.
Verder waren er 1 proces-verbaal niet inschrijving voertuig, 1 verkeersongeval stoffelijke schade  met alcoholopname, 1 PV rij-rusttijden, 2 niet dragen van de gordel, 2 PV’s voor slechte identiteitskaart, 2 PV’s niet drager rijbewijs, 4 PV’s voor technische keuring, 1 PV  niet verzekering, 1 PV lading voertuig, 1PV  witte doorlopende  lijn overschreden en 1 proces-verbaal waarschuwing voor keuring.

Kerkuilenkast in Vlezenbeek.

kerk-vlezenbeek.jpg
Vlezenbeek: – In de kerk van Vlezenbeek liet het gemeentebestuur een kerkuilenkast aanbrengen. De restauratiewerken van de kerk zijn intussen bijna afgerond.

– Tijdens de restauratiewerken aan de kerk van Vlezenbeek werden vele duivenkadavers gevonden op de zolders van de kerk. Deze moeten worden opgeruimd en gedesinfecteerd. De kosten worden op 8000 euro beraamd

Jongeren breken in.

Vlezenbeek:- In de Europalaan drongen dieven een woning binnen via het keukenraam. Ze gingen aan de haal met juwelen.
Even later werden in Halle twee jongeren opgepakt die een deel van de buit bij zich hadden.

Protest gemeentebesturen tegen “onwettige” verkiezingen

Sint-Pieters-Leeuw / Londerzeel: – Op een bijeenkomst van vertegenwoordigers van 25 gemeentebesturen uit Halle-Vilvoorde is donderdag beslist aan alle schepencolleges een motie voor te leggen waarin ze stellen “in de onmogelijkheid te verkeren medewerking te verlenen aan de organisatie van onwettige verkiezingen zoals gepland op 10 juni 2007” omdat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde niet gesplitst is.
De geplande verkiezingen zijn volgens de gemeentebesturen immers strijdig met de grondwet. Het bestaan van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is niet-conform met de grondwettelijke indeling van het land in gemeenschappen, gewesten en taalgebieden. Er is daarnaast het arrest van het Arbitragehof van mei 2006 dat wees op een ongelijke behandeling van de kandidaten uit de provincie Vlaams-Brabant en andere provincies en inmiddels nog niet opgeheven is. “Van het college kan niet verwacht worden dat het deze onwettige verkiezingen, die de hoogste rechtsnormen van het land schenden, zou organiseren. Het college verkeert derhalve moreel en juridisch in de onmogelijkheid om de verkiezingen te organiseren. Er kan derhalve geen gevolg gegeven worden aan de vraag van Binnenlandse Zaken aan colleges om het rijksregister toelating te verlenen kiezerslijsten aan te maken, evenals om kiezerslijsten op te stellen”, aldus de motie.

bibliotheekenquête: bibliotheekbeleidsoplan 2008-2013

2007-03-26-bib-leeuw1.JPG2007-03-27-bib-leeuw.jpg

Sint-Pieters-Leeuw: – Bibliothecaris Gilbert Pické geeft ons meer uitleg over het bibliotheekbeleidsplan en de enquête.

Ongeveer gelijklopend met de gemeentelegislatuur wordt een bibliotheekbeleidsplan opgemaakt over hoe men het de volgende jaren in de bibliotheek gaat aanpakken.

Het plan wordt onderheven aan een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) daarin worden de belangrijkste sterke en zwakke punten van de bibliotheek benoemd, samen met de belangrijkste kansen en bedreigingen.

Zo wordt er voor de bibliotheek geconsulteerd bij onderwijs,jeugd, de lezers,…

Het bibliotheekbeleidsplan dat opgesteld wordt moet worden goedgekeurd door het schepencollege, de gemeenteraad en de Vlaamse Gemeenschap. Daar de betoelaging bepaald wordt aan de hand van dit document.

Via de enquête wordt de stap naar de bevolking, ‘de lezer’ gezet.
via Info Leeuw en de website http://www.sint-pieters-leeuw.be (klik op bibliotheekenquête)

Kan deze zijn mening geven over: aanbod, diversiteit, ruimte,…
Zo komt m’n de noden te weten en kan de bibliotheek via het bibliotheekbeleidsplan doelstellingen in jaarlijkse actieplannen formuleren.

Bijvoorbeeld voor 2007 zijn dit:

         De uitbreiding van het personeel wat reeds goedgekeurd is.

         Uitbreiding van het bibliotheekfiliaal in Negenmanneke. Waar normaal tegen eind augustus 20m2 ruimte bijkomt zodat men ook daar de bibliotheek kan aanpassen aan de moderne noden. Zoals het reeds in 2006 aangepaste filiaal van Zuun.
In zuun is er ondertussen door de aanpassingen en uitbreiding een stijging van het aantal leden vastgesteld evenals een uitgebreidere interesse uit de scholen.

Beroependag

2207-03-27-beroependag-sint-pieters-leeuw.jpg
SINT-PIETERS-LEEUW: – De Katholieke scholengemeenschap van Sint-Pieters-Leeuw organiseerde een
heuse beroependag voor de leerlingen van het zesde leerjaar. De directies van Ave Maria, Bon Bosco, Jan Ruusbroec, Sint-Lutgardis en Sint-Stevens vonden het nuttig om de zesdeklassers al eens in contact te brengen met de arbeidsmarkt. Deze wereld lijkt op het eerste zicht nog heel ver weg. Nochtans zullen de jongeren volgend jaar al een klein stapje in een bepaalde richting zetten. Hoog tijd dus, om zich al eens te informeren.

In de voormiddag gingen de oudsten van de verschillende scholen op bezoek bij diverse bedrijven en zelfstandigen: De Post, een veearts, een bank, een garage, een bloemist, een fietsenwinkel,…

In de namiddag kwamen alle leerlingen samen in zaal Zonnig Leven voor een beroepenbeurs. De kinderen maakten in een doorschuifsysteem kennis met zeer uiteenlopende beroepen. Het ging van deurwaarder, tuinarchitect, verpleegkundige, advocaat, journalist, bankbediende, fotograaf, brandstoffenverdeler … tot uitvinder. De bioboer koos ervoor zijn uitleg op het gras in het zonnetje te doen, zoals het een bioboer betaamt. De professionelen vertelden op een zeer boeiende manier over hun beroep, demonstreerden, beantwoordden vragen, …

Organisator en stafmedewerker van de scholengemeenschap, Francis Van Rompay, kan tevreden terugblikken op dit zeer geslaagde initiatief.

Na deze boeiende ontdekkingstocht fietsten en stapten de 130 leerlingen met een rugzak vol verhalen en ideeën  terug naar school en … naar de toekomst.

Tekst en foto’s  Mie Demol

2 zigeunerkinderen op heterdaad betrapt.

De lokale politie werd maandagvoormiddag verwittigd door een alerte buurtbewoonster van een inbraak in woning in de August Detréstraat in de wijk  Zuun. De buur hoorde dat een raam aan de achterzijde van de woning werd ingeslagen. Zij zag 2 jongeren de woning binnengaan en verwittigde onmiddellijk de politie. De patrouille kon de  2 jonge boefjes (zigeunerkinderen van circa 13 jaar) op heterdaad betrappen in de living van de woning. De jongelingen pleegden de braak op het raam met een houweel dat ze uit het  tuinhuis van desbetreffende woning hadden genomen.  Zij werden zoals gebruikelijk meegenomen voor  verder onderzoek (nemen vingerafdrukken, botscan,….). Zij worden (vandaag)dinsdag op bevel van de magistraat overgedragen aan het jeugdparket.

Chiro Snoopy ging op weekend

2007-03-26-chiro-gooik.jpg
GOOIK/SINT-PIETERS-LEEUW: – De Chiro Snoopy uit het centrum van Sint-Pieters-Leeuw  trok op 23-24 en 25 maart op weekend in de chirolokalen van Gooik. Het is de eerste keer dat ze zo een groot weekend organiseren en eigenlijk kan het gezien worden als een voorsmaakje van hun jaarlijks bivak in juli. De Chiro Snoopy is sinds enkele jaren qua leden geleidelijk aan gegroeid. Ondertussen zijn ze met iets meer dan honderd leden. Daarvan gingen er zo’n 85 mee op het weekend. De volledige 22-koppige leidingsploeg deed dan ook zijn uiterste best doen om alle kinderen, van klein tot groot, een fantastisch weekend te bezorgen. Het thema van dit weekend was China “en het beloofde dan ook een spetterend, speels en Chinees weekend te worden”, aldus Fien.

* Wie deze mensen een beetje wil steunen kan dit door te surfen naar hun website en daar een lasagne te bestellen. Deze zullen afgeleverd worden op 14 april 2007,
meer info kan men vinden op   http://users.pandora.be/chirosnoopy

Controle restaurants

De lokale politie voerde vrijdagavond samen met de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken en Arbeidsinspectie controle uit in diverse restaurants in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De controle was specifiek gericht naar zwartwerk en illegalen. Er zal door de sociale inspectie diverse PV’s worden  opgesteld voor zwartwerk. In één restaurant werden twee illegalen ( 1Moldaviër en  1 Algerijn) aangetroffen dewelke werden meegenomen door de politie; de klanten dienden de instelling te verlaten gelet er geen koks meer in het restaurant aanwezig waren. Na contact met de dienst Vreemdelingenzaken werd aan de  Algerijn een bevel om het grondgebied te verlaten binnen de  5 dagen betekend. De Moldaviër wordt zaterdag door de lokale politie  voorgeleid  voor repatriëring. 

1ste Coloma Prestige

colomaprestige2007.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: -Het Leeuwse gemeentebestuur en het Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma houden in het Colomakasteel van 24 tot 26 maart een unieke prestigebeurs.
Negen bedrijven uit Sint-Pieters-Leeuw en omgeving etaleren er het beste uit hun aanbod. In alle hoeken en kanten van dit zestiende-eeuwse waterkasteel ontdekt u een hoogstaand kwalitatief, doodgewoon mooi of nuttig product om even bij stil te staan en weg te dromen.
Omdat Coloma en cultuur onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden werd Karlos De Wilde, de éminence grise van de Leeuwse kunstschilders, uitgenodigd werken uit zijn oeuvre te exposeren die hem nauw aan het hart liggen. Kom al dat fraais bewonderen en geniet met volle teugen! Er is een shuttle voorzien vanuit de verschillende parkings.
* Wijnhuis Vossen Lennik
* restaurant Van Gogh Vlezenbeek
*  De Maretak Halle
* Juwelen Nachtergaele Ninove
* Claes Printing Sint-Pieters-Leeuw
*  Sofaplus Roosdaal
* ERA VISIE PLUS
*  BMW Vandeperre Sint-Pieters-Leeuw
* kunst aan huis – interieurstilisme c’ARTe blanche Lettelingen
Met de medewerking van de afdeling Onthaal en Public Relations van het Heilig-Hart&College Halle

 

zaterdag 24 tot maandag 26 maart telkens van 14 tot 21 uur in het Colomakasteel

Ave-Mariabasisschool: sobere maaltijd voor Kenia

2007-03-24-sobere-maaltijd-ave-maria-vlezenbeek-2.jpg
VLEZENBEEK: – Vrijdag organiseerden de leerlingen van de Ave-Mariabasisschool een sobere maaltijd. Ze kregen elk twee sneetjes brood en een banaan. En het smaakte, dat kan je aan de gezichtjes zien. Zeker nadat ze beelden gezien hadden van Keniaanse kinderen, die het soms wel een hele dag zonder eten moeten stellen en daarbij nog vele kilometers te voet moeten afleggen om hun school te bereiken. De opbrengst gaat naar een scholenproject in Kenia.

Leeuwse Pijl gaat niet door

SINT-PIETERS-LEEUW:  – De Leeuwse Pijl gaat dit jaar niet door. Normaalgezien werd deze koers gepland op zondag 1O juni.
Jos Speeckaert, schepen van Sport: “Omdat er dan verkiezingen zijn, is het voor onze diensten zeer moeilijk om dan nog een medewerking te verlenen aan een koers. Bovendien zouden de voornaamste straten van de gemeente afgesloten worden, wat niet evident is als alle inwoners naar de stembus moeten”.
Jos Speeckaert zegde verder nog dat dit geenszins betekent dat de koers volgend jaar niet zou doorgaan, maar daar is momenteel nog geen beslissing over genomen.

zigeuners

SINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdagmiddag werd de lokale politie van Leeuw in kennis gesteld van 2 zigeunervrouwen die aan een woning aanbelden in de V. Nonnemansstraat (centrum Leeuw). Zij konden niet meer worden aangetroffen bij aankomst politie.
Het buurtinformatienetwerk “handelaas en zelfstandigen Sint-Pieters-Leeuw” werd in kennis gesteld van hun persoonsbeschrijving en gevraagd uit te kijken.
Omstreeks 15.00 uur wordt door een politiepatrouille een voertuig met Franse nummerplaat gecontroleerd in het centrum van Leeuw met hierin twee zigeunervrouwen dewelke aan de vooraf verspreide persoonsbeschrijving voldoen.
Het voertuig bleek niet verzekerd te zijn en wordt in beslag genomen.
De twee inzittenden worden voor onderzoek meegenomen naar het commissariaat. Na controle van identiteit en vingerafdrukken worden zij in de loop van de avond terug in vrijheid gesteld.
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wordt de laatste weken geplaagd door tal van inbraken in woningen gepleegd door zigeunervrouwen en – kinderen. Wij vragen aan de bewoners om bij iedere verdachte handeling dienaangaande onze lokale politie onmiddellijk te verwittigen op telefoon: 02/371.22.28

Zigeunerjongen onder voogdij geplaatst

SINT-PIETERS-LEEUW:  – Dinsdagvoormiddag  werden  2 zigeunerjongens (17 jaar) opgemerkt  in een tuin van een woning langsheen de Lindelaan te Vlezenbeek. Een buurtbewoner verwittigde de politie, doch de verdachten konden niet meer worden aangetroffen.
Diezelfde jongeren (aan de hand van de persoonsbeschrijving),  werden anderhalf uur later door een politiepatrouille opgemerkt in de Koning Van Spanjestraat in Zuun. Zij werden meegenomen naar het commissariaat voor verder onderzoek.
Gelet één der jongeren de voorbije dagen al meermaals met verdachte handelingen werd opgemerkt in de regio door andere politiediensten, werd na contact met de dienst Vreemdelingenzaken en het jeugdparket besloten om hem vandaag onder voogdij te laten plaatsen. Hierom wordt de 17-jarige jongen woensdag door de lokale politie naar Mechelen overgebracht.

Burgemeesters zeggen nee tegen verkiezingen !

Merchtem/Sint-Pieters-Leeuw: – Vertegenwoordigers van 25 gemeentebesturen uit Halle-Vilvoorde hebben in de Gemeenschapslokalen aan het Brussegemplein in Merchtem beslist dat ze de komende parlementsverkiezingen niet kunnen organiseren in hun gemeente, vermits deze ongrondwettelijk zijn. “We gaan dit signaleren aan de gouverneur van Vlaams-Brabant en we wachten op zijn reactie”, aldus de Gooikse burgemeester Michel Doomst (CD&V).
Het Arbitragehof heeft vier jaar geleden reeds, in een arrest duidelijk gesteld dat er binnen de vier jaar een oplossing moest uitgewerkt worden voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Alle grondwetsspecialisten hebben aangegeven dat deze oplossing er binnen deze legislatuur moest komen. “Dat is niet gebeurd en daarom vinden wij de huidige indeling van de kieskringen ongrondwettelijk”, aldus Doomst.
Tijdens een vorige bijeenkomst half februari in Liedekerke beslisten de gemeentebesturen reeds de kieslijsten niet op te vragen bij het ministerie van binnenlandse zaken. Dit moet voor 31 maart gebeuren. “We zijn niet van plan van dat alsnog te doen. Om die reden zullen we ook de kieslijsten niet kunnen vaststellen. Dat moet normaliter op 5 april gebeuren”, aldus Michel Doomst.

Anderstaligen nemen deel aan de Nacht van de Geschiedenis

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ter gelegenheid van de Nacht van de Geschiedenis ( een organisatie van het Davidsfonds) nodigt taalleerkracht en voorzitter van het gemeentelijk inburgeringsbeleid Marleen De Kegel de cursisten van de taalleergangen Nederlands uit om samen de historische film Daens te bekijken. Dit alles gaat door in het OC De Merselborre te Vlezenbeek op dinsdag 27 maart om 19.30u.
Marleen zal voor de studenten een korte duiding geven voor de aanvang van de film.
De voorbije vier jaar heeft de v.z.w. GIB ( gemeentelijk inburgeringsbeleid) met soortgelijke activiteiten (zoals o.a. deelname aan het gemeentelijk scrabbletornooi, bibliotheekbezoek, geleide wandelingen in de gemeente, verkenning van het gemeentelijk patrimonium, overhandiging van welkomsattesten) geprobeerd om de anderstalige inwoners van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw te laten kennismaken met hun nieuwe leefomgeving en de taal die er gesproken wordt. Van bij het begin reageerden de deelnemers enthousiast op de uitnodigingen van de GIB.
Sinds de voorbije gemeenteraadsverkiezingen en het aantreden van het nieuwe college is de voorzitter echter helemaal in het ongewisse over de toekomst van deze v.z.w. Noch het uittredende schepencollege, noch het nieuwe namen tot dusver contact op met de voorzitter of de raad van bestuur.
Marleen De Kegel: “De verkiezingsuitslag van 8 oktober bewijst echter dat het inburgeringsbeleid één van de hoogste prioriteiten van deze coalitie zou moeten zijn”.

KWB en ACV: fietsen -en papierinzameling

2007-03-17-fietseninzameling-005-340.jpg
VLEZENBEEK(SINT-PIETERS-LEEUW): – Zaterdagvoormiddag werd de   traditionele voorjaarspapierslag van KWB en ACV Vlezenbeek georganiseerd. Dit jaar combineerden ze deze actie met een fietseninzameling ten voordele van “Het Jobhuis” van Halle – Buizingen.
Het Jobhuis is een fietsherstelplaats waar langdurig, laaggeschoolde werkzoekenden een opleidingskans krijgen. Gemiddeld zijn er een 18-tal gesubsidieerde arbeiders in dienst gedurende 1 jaar. Zij krijgen een opleiding fietstechnieken en worden begeleid door een ervaren fietsinstructeur. De bedoeling is ervoor te zorgen dat deze mensen betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt. De laatste tijd kampten ze met een tekort aan “herstelbare fietsen”. KWB en ACV vonden dat zij, als sociale bewegingen, misschien een handje konden helpen. En ze hadden het bij het rechte eind. Op de parking van de Congo werden deze morgen zo’n veertig afgedankte fietsen afgeleverd. De organisatoren zijn ook nog zelf op pad gegaan om aan huis fietsen op te halen. Ze waren heel tevreden dat ze 54 fietsen konden overhandigen aan de mensen van Het Jobhuis.
Ook de papierslag was een succes. Er werd 25 ton ingezameld. De bestuursploeg van ACV & KWB-Vlezenbeek dankt iedereen die op deze manier zijn steentje bijdroeg tot de werking van hun vereniging.

Tekst en foto’s  Mie Demol.

Vlezenbeek is Burning

2007-03-17-st-p-l_vlezenbeek-is-burning-1.jpg2007-03-17-st-p-l_vlezenbeek-is-burning-2.jpg2007-03-17-st-p-l_vlezenbeek-is-burning-4.jpg
VLEZENBEEK: – KLJ Vlezenbeek stond in vuur en vlam voor “Vlezenbeek is Burning”. Op de Hoebelweide zagen we de voorbereidingen voor een enorm kampvuur, terwijl de kinderen allerlei volksspelletjes konden spelen. Buiten het  kampvuur brandde ook de barbecue voor heerlijke pensen en escargots. Alles kon doorgespoeld worden met een jenever of glühwein.

Carnaval Ave-Mariabasis

2007-03-18-ave-maria-vlezenbeek-6.jpg2007-03-18-ave-maria-vlezenbeek-1.jpg 
VLEZENBEEK: – De kleuters en de leerlingen van de Ave-Mariabasisschool organiseerden vrijdag een carnavalstoet in het dorpscentrum van Vlezenbeek. De kleuters en de eerste graad waren verkleed als tovenaars en feeën. Zij knutselden een prachtige hoed en werden mooi geschminkt.   De leerlingen van de tweede graad leerden waar carnaval eigenlijk vandaan komt. Ze leerden ook over carnaval elders en hier.   Het werd een prachtige stoet die veilig verliep onder de begeleiding van twee politieagenten. De mensen van de basisschool Ave Maria willen de politieagenten langs deze weg nog eens van harte bedanken.

Ambachtelijke bierproeverij

2007-03-17-st-p-l_ambachtelijke-bierproeverij-1.jpg2007-03-17-st-p-l_ambachtelijke-bierproeverij-3.jpg
SINT-PIETERS-LEEUW: – Studenten handelswetenschappen van de EHSAL organiseerden een ambachtelijke bierproeverij in de evenementenhal. Hierbij wouden ze voornamelijk onze eigen streekbieren promoten. Voor de studenten kadert dit evenement in hun project “Taal & Team” die ze voor hun studie moeten realiseren. Er was ook een presentatie van Willem Van Herreweghen, brouwingenieur bij Palm, die een voordracht en proeverij gaf over “Inleiding in bierdegustatie en smaakbeschrijving bij bier.

vier zigeunerkinderen opgepakt

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vrijdagmiddag werden vier verdachte zigeunerkinderen ( 3 meisjes en 1 jongen tussen 11 en 15 jaar)  door de lokale politie aangetroffen. De kinderen wilde de lijnbus opstappen. Zij werden in het bezit gevonden van een schroevendraaier. De drie waren niet in het bezit van identiteitsdocumenten. De politie deed een verdere controle om hun identiteit te achterhalen.  Omstreeks 17 uur kregen de politiediensten de aangifte van diefstal met braak in een woning aan Den Huysman (villawijk in centrum van Leeuw). Er werd in deze woning ingebroken langs de achterzijde. De inbrekers hadden met een scherp voorwerp de achterdeur opengebroken. Uit de woning werden juwelen ontvreemd en  geld waaronder  enkele biljetten van 10 US dollars. Uit een verder onderzoek bleek dat de schroevendraaier die op de zigeunerkinderen werd aangetroffen overeen kwam met de aangetroffen inkepingen op de achterdeur van de  de woning Den Huysman. Op de zigeunerkinderen werd eveneens de biljetten van US dollars gevonden. De vier boefjes werden zaterdagmorgen ter beschikking van het jeugdparket gesteld.

Don Bosco viert carnaval

2007-03-16-carnaval-sint-pieters-leeuw-3.jpg 2007-03-16-carnaval-sint-pieters-leeuw-6.jpg
2007-03-16-carnaval-sint-pieters-leeuw-2.jpg 2007-03-16-carnaval-sint-pieters-leeuw.jpg
SINT-PIETERS-LEEUW: – Vrijdagnamiddag trokken de kleuters en de leerlingen van de eerste graad van Don Bosco in een bonte stoet door het centrum van Sint-Pieters-Leeuw. De kleuters en hun juffen hadden de voorbije dagen hard gewerkt aan hun outfit. Het resultaat was dan ook ronduit schitterend. Er liepen ruimtemannetjes, wekkers, zebra’s, eendjes en koetjes in de carnavalstoet.  De bengels van het eerste en tweede leerjaar waren verkleed in piraten. De vele toeschouwers genoten volop van het kleurige spektakel.

Tekst en foto’s © Mie Demol.

sorteercentrum van Spullenhulp

trilsp.jpgdscn0513.jpg dscn0486.jpg 
 Staatssecretaris voor Sociale Economie Els Van Weert (Spirit) heeft een halve dag stage gelopen in het hypermoderne sorteercentrum van Spullenhulp in Sint-Pieters-Leeuw.
De hele werking van Spullenhulp draait rond sociale economie. Hier krijgen vooral laaggeschoolden kansen om zich te ontwikkelen die ze in reguliere bedrijven niet zouden krijgen.
meer info over spullenhulp: www.spullenhulp.be

Messteken in de borst

RUISBROEK:  – Tijdens de nacht van maandag op  dinsdag werd  een 42-jarige man met steekwonden in de borststreek aangetroffen op het kruispunt Fabriekstraat en de Kerkstraat.  Hij kreeg meerdere messteken in de borststreek en bloedde fel. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis Centre Hospitalier Molière-Longchamp in Ukkel.   Er werden door de lokale politie  3 verdachten  in de buurt aangetroffen die aan de beschrijving voldeden. Ook het wapen werd teruggevonden.  De  3 verdachten werden dinsdag ter beschikking van het parket in Brussel gesteld.

Ave Maria werkt rond “gelijkenissen en verschillen”

2007-03-16-ave-maria-sint-pieters-leeuw-2.jpgVLEZENBEEK: – De basisschool Ave Maria uit Vlezenbeek werkte een project uit met als thema ‘gelijkenissen en verschillen’.
Elke morgen werd de projectdag op de speelplaats geopend. Telkens kwam er een klas vertellen wat zij de voorbije dag gedaan hadden.
Volgende activiteiten kwamen aan bod:
De kleinsten werkten met boekjes waarin dieren voorkwamen die anders waren vb. een konijn met een afhangend oor…
Er werd ook klasoverschrijdend gewerkt rond gevoelens en anders zijn.
Door met een blinddoek rond te lopen, op één been te huppelen, in een rolstoel te zitten,… ondervonden de kinderen wat het betekent om gehandicapt te zijn.
De leerlingen van de derde graad bestudeerden de vluchtelingenproblematiek. Het zesde leerjaar mocht zelfs een bezoekje brengen aan het asielcentrum in Alsemberg.
Het project werd afgesloten met een tentoonstelling en de leerlingen van het zesde leerjaar maakten gerechten uit verschillende landen.
En of het smaakte.

Tractor met stro in brand

2007-03-12-tractorbrand-oudenaken.jpg
OUDENAKEN:  – De brandweer van Halle werd maandag omstreeks 16.30 uur opgeroepen voor een brand in de Baasbergstraat in Oudenaken een deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw. In het midden van de straat stond een hooiwagen in lichterlaaie. De boer vervoerde na een dag van zware  arbeid een volle kar met hooi naar de boerderij. Op de kruising van een zijstraat van de Baasberg moest hij remmen voor een wagen die kwam aanrijden. Hierdoor schoof een deel van de lading naar voor. Het stro kwam tegen de uitlaat van de tractor terecht en schoot in brand. De boer merkte wat er gebeurde en koppelde zijn tractor af. De brandweer van Halle had de handen vol om de massa stro te blussen.  Even voor 17 uur werd de brandweer opnieuw opgeroepen. Deze keer voor een brand op de E19 in de richting van Bergen net voor de uitrit Halle.

Avonturendag in Bibliotheek

2007-03-10-jeugdboekenweek-058.jpg2007-03-10-jeugdboekenweek-054.jpg2007-03-10-jeugdboekenweek-039.jpg2007-03-10-jeugdboekenweek-015.jpg
SINT-PIETERS-LEEUW: – Van 3 tot 18 maart vindt in Vlaanderen de jeugdboekenweek plaats met als thema “Avontuur”. Wie van avontuur houdt kon dat zaterdag zeker vinden in en om de hoofdbibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw.
Kinderen werden er met een ladderwagen van de Halse brandweer geëvacueerd uit de leeszaal. Nadat de kinderen veilig op de grond geraakt waren, konden ze nog wat energie kwijt op het springkasteel of informatie inzamelen in de infotent.
Een Leeuwse politieagent gaf de jonge enthousiastelingen uitleg over zijn moto. De sirene en de flikkerlichten hadden ze alvast snel gevonden.Binnen hadden de medewerkers van de bib moeite noch takken gespaard om de jeugdafdeling om te toveren in een heuse jungle.
Wie tijdens de jeugdboekenweek verkleed als held, detective, tovenaar, … naar de bib komt, krijgt het mooie boekje B.I.B. van Do van Ranst cadeau. Het gaat over vijf vrolijke kinderen, die de werking van de bib van naaldje tot draadje uitleggen aan de lezertjes. Er zijn nog een aantal exemplaren beschikbaar. Duik dus snel je verkleedkoffer in en haast je naar de bib.

Natuurpunt en Ave Maria-basisschool planten bos in Vlezenbeek

2007-03-09-boomplanting-1-sint-pieters-leeuw.jpg
VLEZENBEEK(SINT-PIETERS-LEEUW): – Leerlingen van de Ave Maria-basisschool te Vlezenbeek hebben een hectare bos geplant in de Zobbroekbeekvallei, eigendom van Natuurpunt.
Leerlingen van de 3’ste tot de 6’de klas planten er jonge elzen, essen en eiken om het bos te herstellen. Het is een onderdeel van het beheer door Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden, met als doel de oorspronkelijke natuurwaarde van dit waardevolle valleibos herstellen.
Luc Dedobbeleer van Natuurpunt: “In het bos waren recentelijk populieren geplant. Dit type bomen horen niet thuis in een valleibos. De populieren aanplanting is niet alleen een monotone invulling van het begrip bos. Bovendien zijn populieren voor dit gebied niet de geschikte boomsoort om de natuur tot zijn volle recht te laten komen. Op de natste stukken groeien hier normaal elzen en op de drogere hoger gelegen leemgrond zijn essen en eiken de bomen die hier van oudsher voorkomen”.
Het herstel van het bos gebeurt in samenwerking met de lokale bevolking en in verschillende fazen. Vorig jaar werd een eerste hectare omgevormd. Dit jaar is de tweede hectare aan de beurt. Vooreerst werden de populieren gerooid. De opruiming van de kruimen gebeurde door de mensen uit de omgeving. Ook voor de aanplant van de nieuwe boompjes kan men op vele helpende handen rekenen door de samenwerking met de Ave Maria-basisschool.

Twee jaar geleden startte Natuurpunt afdeling Leeuwse Natuurvrienden met de uitbouw van dit nieuw natuurgebied in Sint-Pieters-Leeuw. Het natuurgebied is gelegen langs de Enkelenbergstraat (een zijstraat van de Pedestraat) en ligt in de ecologisch zeer rijke beekvallei van de Zobbroekbeek.. Natuurpunt wist 3 ha vochtige bossen te verwerven in het brongebied van deze beek..
In deze natte percelen zorgen gele dotterbloem, slanke sleutelbloem, …  voor een uitbundige voorjaarsbloei.  Delen van het Cortenbroeck zijn daarenboven reeds eeuwenlang bebost, waardoor er ook diverse typische oude bosplanten voorkomen zoals bosanemoon, muskuskruid en gevlekte aronskelk. Met het beheer van dit natuurgebied wil Natuurpunt de huidige natuurwaarde van het Cortenbroeck versterken. In een meerjarenplan zullen alle populieren door inheemse boomsoorten vervangen worden. Daarnaast gaat Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden de volgende jaren ook aan een betere natuureducatieve ontsluiting werken.

Nieuw parochiaal zangensemble is op zoek naar zangers

VLEZENBEEK(SINT-PIETERS-LEEUW): – In de Leeuwse deelgemeente Vlezenbeek is er een nieuw parochiaal zangensemble dat zich Akkoord noemt dat nog op zoek is naar nieuwe leden. Zangensemble AKKOORD is gegroeid uit de jeugdkoren Dubio en Karakter die in november jl. gestopt zijn.

Het ensemble staat open voor zangtalent vanaf 16 jaar en staat onder leiding van Sarah Van Hassel.

Het zangensemble AKKOORD wil het koorleven nieuw leven inblazen met een ruim en gevarieerd repertoire en gaat geen enkele uitdaging uit de weg. Zo staan zij op zaterdag 10 maart in de Merselborre te Vlezenbeek op de planken met het kinderkoor Redoris tijdens het concert Hakuna Matata. Momenteel is het programma gevuld met het opluisteren van vieringen en gastoptredens. Verder zal er gewerkt worden aan een eigen concert dat zal plaatsvinden in het najaar. Ze zijn gestart met 10 leden en zijn op zoek naar nieuwe stemmen. Iedereen is welkom vanaf 16 jaar. Voor meer informatie kan je terecht bij Bert Meganck, Verlorenkoststraat 91 in 1770 Liedekerke, GSM: 0485/38.99.32 en E-mail: bert_meganck@hotmail.com

SK Leeuw klaagt over voetbalvelden

SK Leeuw klaagt de erbarmelijke toestand van haar voetbalvelden aan. Niet alleen zijn de velden herschapen in modderpoelen, ook een omheining wacht al sinds oktober op herstelling. Daarenboven vraagt de club degelijke verlichting om ’s avonds te kunnen trainen. De voetbalclub heeft de sportdienst al gewezen op de problemen, maar tot nu toe gebeurde nog niets.
Volgens sportschepen Jos Speeckaert (CD&V) kreeg het gras destijds te weinig kans om te groeien en dat valt nu moeilijk op te lossen. Voor de andere problemen wordt wel naar een oplossing gezocht.

Diefstallen door zigeunerbendes

SINT-PIETERS-LEEUW:  – Sint-Pieters-Leeuw wordt de laatste anderhalve maand geplaagd door diefstallen gepleegd tijdens de dag. Deze diefstallen worden veelal gepleegd door  rondtrekkende zigeuners. Eergisteren werd nog een zigeuner op heterdaad betrapt tijdens het plegen van een diefstal in woning in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw.

Wekelijks pakt de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw jonge zigeuners op, maar de diefstallen stoppen niet. De ploegen bleven alert voor dit fenomeen en sinds eind januari pakte de lokale politie maar liefst negen zigeuners op, een gemiddelde van bijna 2 per week.

De opgepakte zigeuners zijn meestal minderjarig en de gemiddelde leeftijd van de zigeuners bedraagt 16 jaar, slechts één keer betrof het iemand van het mannelijke geslacht.

Alle opgepakte dieven werden ter beschikking gesteld van het parket.

Maar deze inspanningen zijn niet voldoende om de diefstallen te stoppen, daarom vraagt de lokale politie de bewoners van Sint-Pieters-Leeuw uit te kijken naar:
1. voertuigen met vreemde nummerplaten, meestal Franse en Duitse.
2. rondwandelende zigeunerkinderen.
3. personen vreemd aan de omgeving

Bij elke verdachte gedraging of verdacht voertuig mag u de lokale politie in kennis stellen op het telefoonnummer 02/371.22.28.

Leeuws provincieraadslid wil echt provincieplein en geen dure buitenlift

debraekeleer_luc.jpgSINT-PIETERS-LEEUW:  – Luc Debraekeleer uit Sint-Pieters-Leeuw, fractieleider van Groen! in de provincieraad gaat bij de bespreking van een begrotingswijziging pleiten voor het maken van een echt provincieplein en geen dure buitenlift. Voor dit laatste staat immers 276.000 euro in de begroting geschreven. De bouw van het KBC-gebouw naast het provinciehuis zou de toegankelijkheid van het provinciehuis voor rolstoelgebruikers moeilijk maken. Een buitenlift zou dit probleem verhelpen.

Voor Groen! staat de toegankelijkheid van het provinciehuis natuurlijk buiten kijf. Groen! vindt echter dat een dure investering in een buitenlift niet kan, omdat er andere oplossingen zijn. Het Provincieplein moet zo aangelegd worden dat een lift overbodig wordt. Daarenboven kan het niet dat de Vlaams-Brabander opdraait voor de impact van het KBC-gebouw op het provincieplein.

Luc Debraekeleer: “Groen! heeft de voorbije jaren al gepleit voor de heraanleg van het Provincieplein zodat men echt kan spreken van een plein. De plaatsing van het beeld ‘De ontvoering van Europa’ van Rik Poot moet de aanzet worden tot het creëren van een aangenaam plein waar fietsers en voetgangers hun plaats hebben. Het budget voor de overbodige buitenlift moet gebruikt worden voor de transformatie van het huidige zielloze plein in een levendige ontmoetingsplaats.

Groen! vraagt de provincieraad Vlaams-Brabant om het plan voor een buitenlift af te voeren en verwacht een voorstel van de deputatie i.v.m. het Provincieplein.

UPDATE: De bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft in zijn zitting van deze middag het voorstel om de bouw van een buitenlift om de toegankelijkheid tussen de KBC-esplanade en het provincieplein te verbeteren ingetrokken en dit bij amendement  en in afwachting van en alternatieve oplossing

Michel Bellemans, nieuwe voorzitter van regio sportbestuur Z-W Brabant

2007-03-06-michel-bellemans.jpg

Halle / Sint-Pieters-Leeuw / Regio:  – De Halse schepen van Sport Michel Bellemans (CD&V) is de nieuwe voorzitter van het regio sportbestuur Z-W Brabant. Hij volgt Jan Debrael uit Beersel op, die deze functie 12 jaar heeft gedaan.

Dit regiobestuur organiseert sportactiviteiten voor verschillende gemeenten. Zij doen dat in de verschillende gemeenten van de regio, zodanig dat niet alles in één en dezelfde gemeente wordt georganiseerd. Met zo een gezamenlijke inspanningen kunnen ook de kosten gedeeld worden.

Volgens Michel Bellemans is het voorzittersschap geen al te moeilijke taak.

Michel Bellemans: “Wij krijgen een goede ondersteuning van de provinciale sportdienst. Komen geregeld samen met hen en ook met de sportschepen van de gemeenten waarin we dan de voorstellen bespreken die de schepenen doen”.

De gemeenschappelijke initiatieven zijn volgens Bellemans zeer belangrijk omdat zo inwoners van een gemeente aan sporten kan deelnemen waarvan de infrastructuur niet voorhanden is in die gemeente.

Michel Bellemans: “Ik denk hierbij aan inline skaten en de avonturentocht die we naar de Ardennen organiseren”.

Het regio sportbestuur mikt op alle bevolkingsklassen van de regio. Er worden immers activiteiten  georganiseerd waaraan zowel kleuters, jongeren, volwassenen als gepensioneerden kunnen aan deelnemen.
*****************************

– Adventure day Voor jongeren van 13 tot 18 jaar, Dinant

Heb je zin om je adrenalinegehalte eens te laten stijgen en een dag te vullen met plezier en avontuur? Twijfel niet langer en schrijf je in voor onze avonturendag!Test je conditie en lenigheid op een ruige rots, sluip door een immer betoverde grot en mountainbike op een veeleisend parcours.Kortom, verleg je grenzen eens voor 1 dag! Programma:7.45 uur: vertrek9.45 uur: aankomst Dinant10.00 uur: start avonturendag (keuze uit onderstaande programma’s)17.30 uur : einde activiteiten18.00 uur : vertrek te Dinant20.00 uur : aankomst Je kan kiezen uit vier programma’s:mountainbiketocht (sportieve tocht) + vlottentocht (met bouwen van eigen vlot) + sportieve trektocht met verkennen van kleine grot rotsklimmen met rappel + speleo (in een volwaardige grot) mountainbiketocht (rustige tocht) + speleo (in een volwaardige grot) + avonturenmix (enkel bij voldoende tijd) klim- en touwtechnieken + sportieve trektocht met verkennen van kleine grot + avonturenmix (klimmuur, boogschieten,…) Praktische info:– leeftijd: iedereen geboren tussen 1/01/1989 en 31/12/1994– Deelnameprijs: 15 euro (geen drank of eten inbegrepen)– Inschrijven kan tot en met 30 maart– drank en lunchpakket meenemen in kleine rugzak, zelf te dragen door de deelnemers.– reservekledij voor terugkeer (kan worden achtergelaten bij de organisatie)– regenkledij + extra paar (sport)schoenen die nat en vuil mogen worden info en inschrijven:Voor Beersel, Halle, Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw – de gemeentelijke sportdienstVoor Linkebeek – GC de Moelie

Voor Sint-Genesius-Rode – GC de Boesdaalhoeve of vzw Wauterbossport

Einde Jeugdclub Greunenhond.

Ruisbroek: – Jeugdclub Greunenhond , sloot zaterdag de deuren.
De jeugdclub  doet de boeken toe bij gebrek aan opvolging en door verlies van de jaarlijkse subsidies van de gemeente.
Zaterdag was er nog een afscheidsceremonie en een fuif.