RSS

Gemeente verduidelijkt zijn standpunt ivm OCMW thuiszorgdiensten

SINT-PIETERS-LEEUW: -OCMW voorzitter Paul Defranc en burgemeester Luc Deconinck geven meer uitleg over de OCMW-thuiszorgdiensten van Sint-Pieters-Leeuw die een nieuwe werkgever krijgen.

OCMW-voorzitter Paul Defranc en burgemeester Luc Deconinck

OCMW-voorzitter Paul Defranc en burgemeester Luc Deconinck

De thuiszorgdiensten van het OCMW – dit zijn de diensten die thuiszorg en poetshulp verstrekken – leggen al jaren een zware financiële druk op de organisatie. Ondanks grote inspanningen om het verlies van de thuiszorgdiensten in te perken, bleef de activiteit verlieslatend.

Burgemeester Luc Deconinck: “ Thuiszorgdiensten (aanvullende thuiszorg en poetshulp) zijn geen kerntaak voor een OCMW. Verschillende andere OCMW’s hebben reeds hun thuiszorgdiensten overgedragen: zo onder meer Beersel, Zelzate, Tienen en Puurs.
Er zijn dan ook zeer veel privé-organisaties actief op dat vlak, die deze dienstverlening even efficiënt vervullen en voor wie deze dienstverlening een kernopdracht is. Een greep uit de velen: Solidariteit voor het Gezin, IN-Z, PUUUR, Familiehulp, Partena,…

Over welke diensten gaat het?
In Sint-Pieters-Leeuw wordt deze dienstverlening geleverd enerzijds via een dienstenchequebedrijvigheid ‘poetsdienst met dienstencheques’ met 22 werknemers en anderzijds via de dienst ‘gezinszorg en aanvullende thuiszorg’ met 25 werknemers.
Beide diensten zullen dus aan de privésector overgedragen worden. Op korte termijn met het dienstenchequebedrijf (doel stopzetting op 1 juli 2015), later de dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg (wellicht eind 2015).

Schoonmaak in kader van dienstencheques
Voor de personeelsleden tewerkgesteld in het kader van dienstencheques bleek het vinden van een overnemer die alle werknemers tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden wil overnemen niet haalbaar. Ondanks de vele inspanningen en contacten vond het OCMW geen organisatie die alle personeelsleden met behoud van al hun huidige arbeidsvoorwaarden wilde overnemen. De reden is dat de arbeidsvoorwaarden zeer verschillend zijn bij de verschillende organisaties. De ene organisatie biedt meer voordelen op vlak van compensatiedagen, de andere biedt betere vormingsvoorwaarden en nog een andere betere loonvoorwaarden.

Verschillende dienstencheque-ondernemingen hebben toegezegd dat zij alle huidige werknemers van het OCMW-dienstenchequebedrijf die het wensen een job zullen aanbieden tegen hun arbeidsvoorwaarden.

Daarom zal het OCMW een jobdate organiseren voor de betrokken personeelsleden. Het gaat om 22 personeelsleden. Zij zullen toegeleid worden naar andere dienstencheque-ondernemingen. Daarbij zullen de klanten die de betrokken personeelsleden nu bezoeken – indien gewenst door de organisatie en door de betrokken klanten – mee overgedragen worden. In principe zullen dus alle personeelsleden de kans krijgen om hetzelfde werk bij dezelfde klanten verder te zetten voor hun nieuwe werkgever, zij het tegen andere arbeidsvoorwaarden.

Aan de personeelsleden die op die wijze naar een nieuwe werkgever overgaan, zal het OCMW bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst de wettelijk verschuldigde opzeggingsvergoeding uiteraard uitbetalen. Dit ter compensatie van de nieuwe arbeidsvoorwaarden.

Achter de schermen zijn de diensten van het OCMW volop bezig met de verdere onderhandelingen en voorbereidingen voor deze overdracht.
We stellen als organisatie alles in het werk om de overdracht zo goed mogelijk en zo vlot mogelijk te laten verlopen en dit aan de beste voorwaarden voor OCMW-personeelsleden en klanten. Het OCMW zal niemand in de kou laten staan en zal niet verzaken om iedereen op weg te helpen naar werk. Ook de klanten zullen wij in contact brengen met de nieuwe dienstverlenende organisatie. Eindmaart zullen we voor de klanten 3 infoavonden organiseren omdat we dan concrete info kunnen geven. Mensen die er omwille van hun toestand niet op de infoavondenkunnen geraken zullen we vanuit het OCMW persoonlijk thuis informeren.
Personeelsleden kunnen hun klanten dus blijven verzorgen en dat is zeker een geruststelling voor beide partijen.” Aldus OCMW-voorzitter Paul Defranc

Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg
Voor de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg zijn de onderhandelingen nog volop gaande. Om de onderhandelingen niet in de weg te staan, kan er op dit ogenblik nog niet veel informatie gegeven worden. Wel lijken de vooruitzichten positief voor zowel personeelsleden als klanten. Verschillende organisaties lijken bereid om deze dienstverlening in haar geheel over te nemen met behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden voor de 25 werknemers.
Eens de onderhandelingen afgerond zullen zijn, zal het OCMW hierover verder berichten. Verwacht wordt dat deze overdracht zal plaatsvinden tegen eind 2015.

Verdere dienstverlening van het OCMW
Het OCMW zal inzake thuiszorg een ondersteunende rol blijven spelen. De taak van de thuiszorgdiensten zal er in de toekomst in bestaan de dienstverlening op te volgen en te evalueren. Klanten zullen dus nog steeds terecht kunnen bij het OCMW voor vragen over verzorging, schoonmaak, vervoer, maaltijden, en dergelijke. Het OCMW zal hen bij hun vragen en noden ondersteunen en begeleiden. In dat kader werkt het OCMW aan een zorgloket voor de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw.

 

Tags: ,

Leerlingen van de Wegwijzer uit Ruisbroek leven helemaal mee met het theaterstuk Rust Roest

VLEZENBEEK: – Theatergroep “An Art Junkies Productions” spelen deze week de interactieve voorstelling ‘RUST ROEST’ in de Merselborre te Vlezenbeek. De twee acteurs in de voorstelling zijn Christine De Paepe en Charley Pasteleurs uit Sint-Pieters-Leeuw.
2015-02-26-meespeeltheater_Rust-Roest_06
Dit toneelstuk wordt 2 x daags gespeeld voor in totaal ongeveer 1200 kinderen verdeeld over de ganse week.
Alle scholen van Sint-Pieters-Leeuw van het 1ste t/m 4de leerjaar zijn uitgenodigd door de gemeente om mee te komen genieten.
Rust Roest is een meespeeltheater voor kinderen waarin zij interactief door middel van vraag en antwoord meegesleept worden in een ontspannend, komisch en hilarisch toneelstuk.

Charley Pasteleurs”Ervaring leert dat de kinderen na dit uurtje toneel en door de interactie en het komische nog dagen nagenieten van de voorstelling maar dat ze vooral met een blij gezicht en druk napratend de zaal verlaten.

Koning Roest is het prototype van de vadsige Koning en wil enkel vakantie, rust en slapen. Het volk van Rustland geniet uitermate tot de tweelingzus van Koning Roest er een stokje wil voorsteken. Prinses Zenuwtrees is de tegenpool van de Koning en zij wil dat het volk meer beweegt, sport en vooral werkt. Doordat de Koning zich laat ontvallen dat hij graag een uiltje zou willen vangen om te slapen besluit de Prinses de Koninklijke Uil te stelen zodat de Koning niet zou kunnen slapen en zodanig oververmoeid raakt dat hij niet meer kan regeren en de Prinses uiteindelijk Koningin kan worden. De Koning is echter wel lui maar niet dom en door allerlei fratsen en grollen zal het de Prinses niet lukken en zal ook de rust in Rustland weerkeren.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 

Tags: , , ,

Gerestaureerd kruis staat opnieuw op de kerktoren van de Sint-Pieterskerk

2015-02-26-kruis_01SINT-PIETERS-LEEUW: – Het gerestaureerde kruis van de kerktoren van de Sint-Pieterskerk staat opnieuw op zijn plaats.

Architect Karel Breda: “Door middel van een hijskraan werden het gerestaureerde torenkruis, pijnappel en torenhaan weerom op de toren geplaatst. De ontbrekende elementen van het kruis werden aangevuld naar origineel model en de haan en pijnappel werden verguld met bladgoud.”

Schepen voor Erfgoed Jan Desmeth: “De werken in deze fase 2 schieten goed op. Tegen einde mei 2015 zou dit klaar moeten zijn. Dat is een vertraging van slechts twee maanden, hetgeen helemaal niet veel is bij dergelijke restauratiewerken.
Daarenboven blijven we volledig binnen het afgelopen budget en dat is puik werk van zowel architect, aannemers en studiebureau.”

Inmiddels werd de toren verstevigd met 39 kousankers, aangebracht in de kern van de muren en dit op 3 verschillende hoogtes, en werden de muren geïnjecteerd met grout. De afgescheurde traptoren werd terug ingebonden met de torenromp.

2015-02-26-kruis_03 2015-02-26-kruis_04

2015-02-26-kruis_10Ook werden 2 tijdelijke stalen hulpliggers en een nieuwe eiken moerbalk binnen het torendak gebracht. Deze nieuwe moerbalk van circa 7,50 m lengte, een sectie van 35 op 30 cm, en een gewicht van 600 kg zal nu het hoofdaandeel van de belastingen van de toren opnemen. Door waterinfiltratie zat de rol van zijn voorganger er op. Een groot deel van het timmerwerk van de torenspits, een gewicht van circa 6 ton, moet stapsgewijs enkele millimeters opgevijzeld worden, ter plaatsing van deze nieuwe moerbalk. De tijdelijke stalen liggers, 2 HEB 300 profielen geplaatst op betonnen sokkels, zorgen hierbij voor ondersteuning van het dak. Om dit gewicht zo minimaal mogelijk te houden, wordt vooreerst een deel van de stelling verwijderd.
Nadien wordt het slechte deel van de oorspronkelijke moerbalk vervangen, door een gerecupereerd eiken balkdeel van dezelfde sectie. Twee inox platen zullen deze balkdelen verbinden met draadstangen.

Architect Karel Breda: “Wij kunnen hierbij rekenen op een goede samenwerking van de aannemer Renotec NV en onderaannemer V-systems, en op een nauwgezette opvolging door ingenieursbureau D+A en het controlebureau Seco.”

Zie ook ons artikel van 2 juni 2014 waar je in de fotoreeks goed het niet gerestaureerde kruis ziet: Werfbezoek restauratie toren Sint-Pieterskerk

 
 

Tags: , ,

Leeuwse scholen zetten zich in voor Fata Morgana Afval

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw organiseert in samenwerking met Haviland een heuse Fata Morgana rond ‘afval’ voor de Leeuwse scholen. Verschillende scholen zijn dan ook druk bezig om te slagen in de verschillende opdrachten.


In bovenstaand YouTube-filmpje  kan je zien hoe het gemeentebestuur en Haviland in een Fata Morgana-filmpje de leerlingen uitdagen om gedurende één maand 100 batterijen te verzamelen, de schoolomgeving net te houden en een modeshow te organiseren met kledij gemaakt van afval. Bij iedere behaalde uitdaging kunnen de klassen een Fata Morgana vuilbakje verdienen. Om hen daarin te ondersteunen, krijgen alle scholen bezoek van een vuilniswagen en kan de interactieve tentoonstelling “Afval is geen afval” bezocht worden. Zo leren de leerlingen meer over wat er allemaal met hun afval gebeurt.

In de Ave-Mariabasischool in Vlezenbeek kwam Haviland reeds langs met een vuilniswagen
Vandaag bezochten we de vuilniswagen! De chauffeur en een hele lieve dame vertelden ons heel wat meer over de werking van de wagen, over het correct sorteren en wat er nadien met ons afval gebeurt. We vonden het mega interessant en genoten natuurlijk ook van het klimmen in de cabine ! Jarne mocht de klep in werking zetten en Allyson mocht eens toeteren op het einde….”
2015-02-25-fata-morgana-amb-03
2015-02-25-fata-morgana-amb-02 2015-02-25-fata-morgana-amb-01

In de Sint-Stevensschool werken ze aan een propere speelplaats
Er werd in een toneeltje duidelijk gemaakt dat vuil in de vuilbak hoeft en koekjes beter in een koekjesdoos als in een papiertje. Ook werd er al heel wat vuil geraapt op de speelplaats.
2015-02-25-fata-morgana-St-steven_02
2015-02-25-fata-morgana-St-steven_01 2015-02-25-fata-morgana-St-steven_03

 

Tags: , , , , ,

Toekomstforum Halle-Vilvoorde

Halle-VilvoordeREGIO: – De burgemeesters van de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde hebben het startschot gegeven voor het “Toekomstforum Halle-Vilvoorde”, en dit samen met de Vlaams minister, bevoegd voor de rand, de gedeputeerden van de provincie Vlaams-Brabant en het intergemeentelijk samenwerkingsverband Haviland.

Het Toekomstforum heeft tot doel om doelstellingen van bovengemeentelijk belang te verwezenlijken teneinde de kwaliteit van het leven voor de meer dan 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde te verhogen op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal, e.a.; een platform – overleg en coördinatie – te creëren om de uitvoering van het Toekomstplan Halle-Vilvoorde te faciliteren, en dit uitgaand van het Charter Halle-Vilvoorde en de Verklaring van de Burgemeesters.

Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde wordt geleid door een stuurgroep die, naast adviserende leden, samengesteld is uit 9 burgemeesters. De samenstelling ziet er als volgt uit:
CD&V: Luc Wynant, Marleen Mertens, Michel Doomst, Koen Van Elsen;
N-VA: Luc Deconinck (ondervoorzitter);
Open VLD: Ingrid Holemans (ondervoorzitter, vanaf 2016 burgemeester van Zaventem) en Albert Beerens;
sp.a: Hans Bonte (ondervoorzitter)
2015-02-25-ToekomstforumHalle-Vilvoorde
Verder ook een vertegenwoordiger faciliteitengemeenten: Walter Vansteenkiste; Adviserende leden: Gunther Coppens, Johan Van Win, Dirk Janssens en Jean-Pol Olbrechts en secretaris: Stephan Verwee (directeur Haviland). De voorzitter van dit overlegorgaan is Luc Wynant, burgemeester van Liedekerke.
Centraal in de uitbouw van het Toekomstforum staan de themawerkgroepen die de komende weken worden opgestart, en dit rond de cruciale thema’s die de burgemeesters bepaald hebben zoals: mobiliteit; welzijn en zorg (op maat); werk en toerisme; duurzaamheid; integrale veiligheid; integrale aanpak rond verstedelijking, ruimtelijke ordening, onderwijs (capaciteitsproblemen), huisvestingsproblematiek, concrete samenwerkingsvormen met Brussel, stimuleren van de kennis en het gebruik van de Nederlandse taal ter bevordering van de integratie van alle bevolkingsgroepen en landschapsontwikkeling met behoud van eigen identiteit

Op de eerste bijeenkomst van de stuurgroep op 11 maart 2015 zullen de prioritaire thema’s vastgelegd worden.
Elke themawerkgroep zal samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, de bedrijfswereld, relevante overheidsinstellingen, …., en dit in functie van concrete doelstellingen projecten dan wel dossiers.
Elk van deze themawerkgroepen moet uitmonden in bovengemeentelijke actiepunten die, in de meest ruime zin, tot doel hebben de kwaliteit van de inwoners van Halle-Vilvoorde verhogen.
Haviland speelt hierbij een centrale rol in die zin dat Haviland de coördinerende functie op zich neemt wat betreft de werking van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde en de uitvoering van de actieplannen.

Meer informatie :
Bijkomende informatie omtrent het Charter Halle-Vilvoorde en de Verklaring van de Burgemeesters vindt U terug op volgend adres: www.haviland.be/nl/over-haviland/streekcharter/

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op februari 25, 2015 in actualiteit, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags:

inschrijven FIFASPI

2015-03-06-affiche-fifaspiZUUN: – Op 6 maart 2015 organiseert Aspi Chiro Zuun een Aspicafé genaamd “FIFASPI”.

Naast een hapje en een drankje organiseren we ook een fifatoernooi (Fifa 15) waar je je talenten kan tonen.

Voor info en inschrijvingen stuur je een mailtje naar ceustersrobbe@hotmail.com.”

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op februari 25, 2015 in agenda, Jeugd, Zuun

 

Tags: ,

bestel kaarten voor Akkoord 58

VLEZENBEEK: – Wegens groot succes brengt Zangensemble Akkoord u voor een tweede keer op rij hun spektakelshow ‘Akkoord 58′ o.l.v. Gert-Jan Verbueken.
2014-02-25-archieffoto_Zangensemble-Akkoord
2015-03-29-affiche-akkoord-58Tien dames, elk met hun eigen karaktertrek en stijl, nemen jullie mee naar de jaren ’50-’60.
Oordeel gerust zelf of sommigen van hen toe zijn aan een restyling, dan deelt u ook in de mening van onze presentator van dienst, Thomas van Riet. Samen met een band o.l.v. Pieter Goossens brengen zij de grootste hits van die tijd!

Zaterdag 28 maart om 20.00 uur
Zondag 29 maart om 15.00 uur
Locatie: OC De Merselborre, Schaliestraat 2 te Vlezenbeek
€7 VVK / €9 ADK / -12 gratis.
Kaarten verkrijgbaar bij de leden of via het mailadres Lia_magnus@hotmail.com

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op februari 25, 2015 in agenda, Vlezenbeek

 

Tags: ,

 
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 312 andere volgers