RSS

sluikstort Container verwijderd in Beemdstraat

2015-07-13-container-sluikstortRUISBROEK: – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft in de Beemdstraat een container in beslag genomen.

Deze afvalcontainer was niet vergund en ontsierde reeds enkele weken het straatbeeld. Heel wat sluikstorters maakten immers van de container gebruik om er hun afval bij te plaatsen waardoor er als het ware een echte vuilnisbelt was ontstaan. Het gemeentebestuur ontving dan ook verschillende klachten waarop zij onmiddellijk actie ondernam. Intussen werd de container in beslag genomen en werd het sluikstort verwijderd. Voor de niet vergunde afvalcontainer heeft de overtreder een gemeentelijke administratieve sanctie gekregen. In de toekomst wil het gemeentebestuur de problematiek van het sluikstorten nog strenger aanpakken. Wie een sluikstort opmerkt, mag dit steeds melden bij de dienst Leefmilieu via 02 371 63 54.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op juli 14, 2015 in milieu, Ruisbroek, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags:

agenda: Carwash aspiranten Chiro Zuun

logo-chiroZUUN: – De aspiranten van Zuun organiseren net voor ze op kamp vertrekken nog een carwash.
Kom op zaterdag 18 juli 2015 zeker eens langs om jouw auto,fiets,brommer,step,vliegtuig,boot,… eens te laten wassen.

U kan tijdens het wachten genieten van een heerlijk hapje en drankje en dit aan democratische prijzen.
De carwash werkt met vrije donatie.

18 juli op de parking van de kerk van Zuun.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op juli 13, 2015 in Zuun

 

Tags:

attentie voor 150 vlag uithangers

2015-07-11_vlaggen-spottenSINT_PIETERS_LEEUW: – Het bestuur van N-VA Sint-Pieters-Leeuw ging op deze 11de juli voor de vijfde maal op rij de gemeente af op zoek naar inwoners, die de Vlaamse Leeuw lieten wapperen.
Overal waar de vlag uithing, werd gestopt om een goede feestdag te wensen en een kleine attentie af te geven.
Op meer dan 150 plaatsen werd een vlag gespot en, een kort gesprekje gehouden.
Herwig Smeets, Voorzitter : “Deze vlag is er eentje van alle Vlamingen, zowel deze met een stamboom alsook alle nieuwe Vlamingen, ongeacht de persoonlijke politieke, sociale of religieuze overtuiging. Wij willen het feestelijke karakter van deze feestdag in de verf stellen. In de randgemeenten rond Brussel is het benadrukken van het Vlaams karakter natuurlijk extra belangrijk.”

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op juli 11, 2015 in Sint-Pieters-Leeuw

 

Tour de Zilverlinde

ZUUN: – De Tour de France wordt weer door een massa gevolgd op tv, zo ook in het woonzorgcentrum Zilverlinde waar de bewoners de koers live kunnen volgen op groot scherm.
Maar voor de 6 de rit van Abbeville naar Le Havre gisteren konden de bewoners zelf mee fietsen met de renners
er werd speciaal voor de gelegenheid gezorgd voor het nodige materiaal om er een echte tourrit van te
maken in het rusthuis, een twintigtal bewoners namen de uitdaging om tijdens de rit, vijf minuten mee te
fietsen op de hometrainers, wie het meeste kilometers aflegde binnen die vijf minuten was de winnaar.
2015-07-10-tour-zilverlinde_02
Voor het eerst stonden vier Belgen op het erepodium in de “Tour de Zilverlinde”.
Ritwinnaar Jeanne VDV kreeg de gele trui, de groene trui ging naar de eerste man Roger Vandewiele
de witte trui was voor Marie Therese Rimer en de bolletjes trui was voor Hortense Lemes .
Wie de komende dagen op bezoek gaat in Zilverlinde zal waarschijnlijk nog de gele, groene,witte en bolletjes
trui tegenkomen in de gangen .
2015-07-10-tour-zilverlinde_01 2015-07-10-tour-zilverlinde_03
tekst en foto’s: Emile Devogeleer

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op juli 10, 2015 in Sint-Pieters-Leeuw, Zuun

 

Tags:

extra budget om plaatsen te creëren in Leeuwse scholen

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Capaciteitsmiddelen 2015 goed voor ruim 7300 nieuwe plaatsen in de klassen in het basisonderwijs.
Met de 36 miljoen euro, die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits dit jaar toekent voor extra plaatsen in scholen worden ruim 7300 nieuwe plaatsen in 75 basisscholen in Vlaanderen en Brussel gecreëerd. Via de bouwsubsidies gaat het om 5829 plaatsen, via de huursubsidies gaat het om 1520 tijdelijke plaatsen die op zeer korte termijn in gebruik kunnen worden genomen. De nieuwe plaatsen in de klassen komen in Antwerpen, Asse, Denderleeuw, Gent, Grimbergen, Halle, Leuven, Mechelen, Roeselare, Sint-Niklaas, Sint-Pieters-Leeuw, Vilvoorde en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Minister Hilde Crevits heeft de lijst met ingediende capaciteitsdossiers voor deze 12 steden en gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest definitief goedgekeurd.

Capaciteitsprojecten

Sinds 2010 maakt de Vlaamse Regering jaarlijks specifieke middelen vrij om nieuwe schoolcapaciteit te creëren in die gemeenten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die kampen met een tekort aan schoolplaatsen. Voor de capaciteitsmiddelen 2015 dienden 15 capaciteitsgemeenten via hun lokale taskforce capaciteit een aanvraag in om bouwsubsidies en/of huursubsidies te ontvangen met als doel extra schoolcapaciteit te realiseren in hun gemeente. Op basis van lokaal aangeleverde en centraal beschikbare capaciteitsgegevens en aan de hand van een reeks objectieve parameters verdeelde de Vlaamse Regering eind april 2015 36 miljoen euro aan capaciteitsmiddelen.

De lokale taskforces capaciteit kregen de opdracht om tegen 1 juni 2015 hun definitieve lijst met te realiseren capaciteitsprojecten (zowel bouwsubsidies als huursubsidies) officieel in te dienen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de lijst met ingediende capaciteitsprojecten nu definitief goedgekeurd.

49 scholen krijgen bouwsubsidies : bijna 6000 nieuwe plaatsen

In 11 capaciteitsgemeenten en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen in totaal 49 scholen samen 35 miljoen euro bouwsubsidies om hun capaciteitsproject te realiseren. Voor sommige capaciteitsprojecten gaat het om een bijkomend bedrag (verhoging) van een al vroeger goedgekeurd project. Dankzij deze verhoging kan het capaciteitsproject nu volledig gerealiseerd worden en worden de extra plaatsen effectief een feit. Voor scholen van het gesubsidieerd onderwijs (officieel en vrij gesubsidieerd onderwijs) gaat het om 70% subsidiëring, voor GO! scholen betreft het 100% financiering van het capaciteitsbouwproject. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt er vaak nog in bijkomende subsidiëring voorzien vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) om de capaciteitsprojecten volledig te realiseren.

Met deze 35 miljoen euro capaciteitsmiddelen via bouwsubsidies worden op zijn minst 5.829 plaatsen gecreëerd. Minister Crevits vindt het belangrijk dat de beloofde capaciteitsuitbreiding effectief en snel gerealiseerd wordt, wat tot op heden niet altijd het geval is geweest

26 scholen krijgen huursubsidies : ruim 1500 tijdelijke plaatsen

In 8 capaciteitsgemeenten ontvangen in totaal 26 scholen huursubsidies om op zeer korte termijn (meestal vanaf 1 september 2015) tijdelijk al ruim 1500 extra plaatsen in de klas te realiseren, ook in afwachting van de realisatie van het definitieve bouwproject. Het voor 2015 al toegekende huursubsidiebedrag bedraagt in totaal bijna 435.000 euro.

Masterplan Scholenbouw

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt volop werk van een Masterplan Scholenbouw. Dat Masterplan zal de grote lijnen uittekenen over hoe het scholenbouwbeleid in de toekomst op een meer planmatige en transparante wijze gestalte kan krijgen. Het gaat zowel om het oplossen van de concrete capaciteitsnoden in specifieke gebieden als de modernisering van het verouderde schoolpatrimonium. Zo is het alvast de bedoeling om de capaciteitsmiddelen onder te brengen in de reguliere financiering en de toekenning ervan op een meer structurele objectieve wijze te laten gebeuren volgens een meerjarenplanning. Een nauwkeurige opvolging van de toegekende capaciteitsmiddelen en een snelle realisatie van de beloofde capaciteitsuitbreiding is daarbij noodzakelijk.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Door de groei van de bevolking is er nood aan meer klassen voor leerlingen in Vlaanderen en Brussel. Met de 36 miljoen euro die we dit jaar toekennen, komen er ruim 7300 plaatsen bij in de klassen in 75 basisscholen in 12 steden en gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ruim 1500 van die plaatsen zijn tijdelijk. Het is van belang de middelen efficiënt te gebruiken zodat ze snel tot extra plaatsen leiden. Met het nieuwe Masterplan scholenbouw, dat in de maak is, willen we het beleid rond scholenbouw in de toekomst goed en transparant plannen. In het belang van het onderwijzend personeel en de leerlingen.”

<hr>
Voorzitter van CD&V Sint-Pieters-Leeuw Siebe Ruykens stelt tevreden vast dat Minister Crevits de zorg van het gemeentebestuur om bijkomende plaatsen te creëren in onze Leeuwse scholen opnieuw ondersteunt met extra middelen. “Na de 1.500.000 euro aan capaciteitsmiddelen die de Minister voorzag in april van dit jaar, kent de minister Sint-Pieters-Leeuw nu ook huursubsidies toe voor noden op zéér korte termijn. Dit moet het gemeentebestuur in staat stellen om in het najaar reeds extra plaatsen te kunnen voorzien en dit door middel van de huur van modulaire systeembouw in afwachting van de bouw van nieuwe schoolinfrastructuur. Net als andere gemeenten uit de Vlaamse Rand, kampt Sint-Pieters-Leeuw immers met een erg grote druk op ons onderwijs. CD&V Sint-Pieters-Leeuw wil de minister en haar administratie dan ook uitdrukkelijk bedanken voor de constructieve samenwerking om samen een antwoord te bieden aan de capaciteitsnoden in onze gemeente.”

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op juli 10, 2015 in Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags:

inschrijven free podium jaarmarkt Ruisbroek

2015-10-03-affiche-free-podiumSINT-PIETERS-LEEUW: – Op zaterdag 03 oktober 2015 organiseert de Handelsvereniging Ruisbroek Leeft!’ een free podium. Dit vanaf 19 uur op het kerkplein in de grote tent tijdens de jaarmarkt.

Adriaan Devillé, Bestuurslid Handelsvereniging Ruisbroek Leeft!: Het is de bedoeling om jonge groepen (of solo-artiesten) een kans te geven om voor een publiek op te treden en zo ervaring op te doen. Meer info of inschrijven kan via freepodium@ruisbroekleeft.be .

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op juli 9, 2015 in Ruisbroek

 

Tags:

Actieplan Snelheid Sensibiliseren en Handhaven

2015-06-18-Led-snelheidspaneelSINT-PIETERS-LEEUW: – In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van Sint-Pieters-Leeuw werd  het actieplan “Snelheid Sensibiliseren en Handhaven” (SSH) gelanceerd dat nu concreet zal uitgewerkt worden.

Visie actieplan SSH:
Het respecteren van de maximale snelheden op de verschillendegewest- en gemeentewegen is altijd een belangrijke prioriteit van de politie geweest. Snelheid is immers één van de belangrijkste oorzaken van ongevallen, ook en vooral met gewonden en doden.
Dit actieplan SSH wil een aanvulling zijn op de bestaande acties, die de politie al jaren voert. Het gaat uit van sensibilisering, door op 24 goed uitgekozen plaatsen één maal per jaar gedurende één maand een sensibiliseringsbord te plaatsen, waarbij de bestuurder gefeliciteerd wordt als hij de maximale snelheidslimiet respecteert en verwittigd wordt bij het overschrijden ervan.

Wij vroegen meer uitleg aan de schepen van Mobiliteit Jan Desmeth.
“In het najaar zullen wij investeren in twee sensibilisatieborden rond snelheid. Samen met de politie hebben we 24 plaatsen bepaald waar we deze sensibilisatieborden één maand per jaar gaan plaatsen. Elke maand zullen ze dus op een andere plaats hangen, zodat er geen gewoonte effect wordt gecreëerd en de impact verloren gaat.
Meer samen met de politie is afgesproken dat op die plaatsen de kans op snelheidscontroles – die altijd en overal kunnen gehouden worden – hoger is.
Zo willen we in het hoofd van de wegbestuurder een verband creëren tussen het regelmatig zien van deze borden op steeds verschillende plaatsen en verhoogde controles door de politie. Overdreven snelheid is nog steeds de eerste oorzaak van zware ongevallen met gekwetsten. ”

Vaststellen 24 locatie: De 24 locaties zijn geselecteerd op basis van
– Gevaarlijke locaties (7): Pepingensesteenweg / Brusselbaan (2x) / Vlezenbeeklaan / Galgstraat /G. Wittouckstraat / Fabriekstraat
– Overgang snelheidsregimes 50↔70

 
1 reactie

Geplaatst door op juli 8, 2015 in actualiteit, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags:

 
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 373 andere volgers