RSS

KWB Vlezenbeek mocht heel wat wandelaars verwelkomen op zijn lentewandeling

VLEZENBEEK: – Vandaag organiseerde de KWB van Vlezenbeek vanuit de Merselborre zijn jaarlijkse “Lentewandelingen” van 6 – 10 en 15 kilometer die behoren tot het wandelcriterium.
2015-03-22-KWB-Vlezenbeek_Lentewandeling_02
Al vroeg op de ochtend waren er vele wandelaars van de partij. Om door het glooiende landschap langs autoluwe straatjes en wegjes te wandelen. Filip De bakker, KWB Vlezenbeek: ” Er zijn heel wat wandelaars onderweg. Rond 10.00 uur hadden we reeds een 40 tal wandelaars meer dan verleden jaar.” Terug in de Merselborre konden de mensen genieten van een tomatensoep, een boterham met plattekaas of boerenhesp en natuurlijk een geuze, lambic of kriek.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


In totaal waren er 419 wandelaars, waarvan verschillende van KWB afdelingen van over heel Vlaanderen, die de mooie streek rond Vlezenbeek kwamen verkennen.
Meer info: www.kwb.be/vlezenbeek

 

Tags: , , , , ,

volleybaluitslagen 22 maart 2015

volleybal_nieuwsblog_Sint-Pieters-Leeuw_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – De volleybaluitslagen van de ploegen uit Sint-Pieters-Leeuw:

1ste divisie heren B:
Denderhoutem – VC Zuun 3/1 (23/25, 25/23, 25/16, 25/15)
2de divisie dames B
Roesezlaere – VC Zuun 3/1 (25/10, 23/25, 25/17, 25/18)
2PMA – Tweede provinciale Mannen reeks A
VC Zuun 2 – Kruikenburg Ternat 2 0/3 – Res: 1/2
Ruisbroek 84 – Wolvertem Sporting 3/1 – Res: 1/2
2PVA – Tweede provinciale Vrouwen reeks A
*
3PVC – Derde provinciale Vrouwen reeks C
Ruisbroek 84 – VC Knodde Meise – 1/3 – Res: 2/1
VC Zuun 4 – Kruikenburg Ternat 3 3/2 – Res: 2/1


 

Tags: , , ,

Narcissenpracht in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Nu de lente begonnen is kan men langs verscheidene wegen in Sint-Pieters-Leeuw weer beginnen genieten van de narcissenpracht. Dit is te danken aan de jaarlijkse plantactie van de cultuurraad.
2015-03-22-narcissen-pracht-in-Sint-Pieters-Leeuw_01 2015-03-22-narcissen-pracht-in-Sint-Pieters-Leeuw_03
Jaarlijks plant de cultuurraad eind oktober enkele duizenden Narcissen of in de volksmond paasbloemen op gemeentelijk openbaar domein. (zie artikel 25/10/14) Zo zorgen ze ervoor dat Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten er elke lente fraaier uitziet en wordt een 20 jaar oude traditie levendig gehouden.Het was wijlen deken Juul Sarens die de idee lanceerde om de Sint-Pieterskerk in de paasbloemen te zetten.
In de loop der jaren werden reeds zo’n 70.000 knolletjes aan de Leeuwse bodem toevertrouwd.
2015-03-22-narcissen-pracht-in-Sint-Pieters-Leeuw_02 2015-03-22-narcissen-pracht-in-Sint-Pieters-Leeuw_00

 

Tags: , , ,

Samenwerken aan biodiversiteit INL-ploegen verrichten nuttig natuurwerk

2014-03-14-Groen-Ruisbroek_01VLAAMS-BRABANT: – Vlaams-Brabant investeert in biodiversiteit via de INL-ploegen.
Tien Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL) voeren werken uit in de leefgebieden van koesterburen:
– Beheer van kleine landschapselementen, zoals hagen, houtkanten, poelen, bermen en hooilandjes
– Landschap- en natuurontwikkeling, zoals herbebossingsprojecten, inrichting van natuurgebieden en soortbescherming
Hiermee dragen ze bij tot het behoud en de verbetering van de biodiversiteit in hun regio. Voor de organisatie van deze INL-ploegen krijgen twee organisaties elk 176.000 euro aan Vlaams-Brabantse subsidies.
Voor het arrondissement Halle-Vilvoorde is dit Pro Natura.

Deelnemende gemeenten
Arrondissement Halle-Vilvoorde: 24 gemeenten nemen deel, 6 ploegen actief
‘Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst)
Sociale terwerkstelling
De INL-ploegen bestaan uit langdurig werkzoekenden, die worden tewerkgesteld als arbeiders. Niet alleen de natuur heeft dus baat bij dit initiatief, het geeft ook kansen aan langdurig werklozen en zorgt ook voor bijkomende sociale tewerkstelling in de natuursector.
Concreet:
Arrondissement Halle-Vilvoorde: 44,5 VTE arbeiders in 6 ploegen = goed voor 62.315 uren sociale tewerkstelling in de natuur.

 

Tags: , ,

Ave-Mariabasisschool start met aanleg schooltuin

VLEZENBEEK: – Op zaterdag 21 maart werd er vol enthousiasme met natuurouders, kinderen en leerkrachten van de Ave-Mariabasisschool te Vlezenbeek een aanzet gegeven om de schooltuin af te bakenen. 110 meter haag werd er geplant. Klaar om te groeien!
2015-03-21-schooltuin_Ave-Mariabasisschool_04
Nu de brug over de beek geplaatst werd, het terrein opgeruimd is en de haag er staat, kunnen we fase 1 afronden en een fase 2 bij ‘Natuur Op School’ indienen’ zegt directeur Valentine Decorte.
De verdere invulling ( bloemenperk, groenten, kruiden, insectenhotel, composthoop,…) kan dan met de leerkrachten en kinderen, mits wat hulp van de natuurvrienden, afgewerkt worden.
We kijken er alvast naar uit om er een leerrijke en aangename schooltuin van te maken waar de kinderen in contact en tot rust kunnen komen in de natuur!

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Meer info: www.ambvlezenbeek.be

 

Tags: , ,

Vandaag zijn er in heel de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zwerfvuilacties

2015-03-28-zwerfvuilactie_2015_ik_veeg_voor_eigen_straatSINT-PIETERS-LEEUW: – In heel de gemeente zijn inwoners vandaag zwerfvuil aan het inzamelen in het teken van de “Clean up day” van  www.letsdoitbelgium.be.
Dit jaar doet Sint-Pieters-Leeuw dit zelf in een wedstrijd met de gemeenten Beersel en Halle (zie artikel 09/03/2015). De drie gemeenten nemen het tegen elkaar op en trachten elk het grootste aantal inwoners aan te zetten om voor eigen straat en deur te vegen.

2015-03-21-zwerfvuil-actie_01
De burgemeester en enkele mandatarissen gaven het voorbeeld in de wijk Negenmanneke. In Ruisbroek verzamelden de mensen aan buurthuis 1601, maar ook in Zuun en Vlezenbeek waren vele vrijwilligers actief.

Aan verschillende mensen viel het op dat het er dit jaar reeds minder zwerfvuil lag dan vorig jaar.
Deels zal dit te danken zijn aan de leerlingen van de Leeuwse scholen die met hun actie “Fata Morgana afval” reeds hun steentje hebben bijgedragen de voorbije week. Hopelijk wijzigt stilaan de algemene mentraliteit om afval in de vuilbak te droppen en niet achteloos weg te gooien op straat of in de natuur.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Deed u mee aan de zwerfvuilactie? Bezorg ons je foto via info.vereniging@gmail.com

 

Tags: , , , , ,

Task Force voor onderwijs Vlaamse Rand start in april

Hilde-CrevitsDE RAND: – Minister van Onderwijs Hilde Crevits kondigde donderdag in de Commissie voor Onderwijs de oprichting van een Task Force Onderwijs Vlaamse Rand aan. Deze werkgroep die het taalbeleid van de scholen in de Vlaamse Rand onder de loepe moet nemen start in april zijn werkzaamheden.

Eén van de grootste problemen waar onze scholen mee te kampen hebben, is de taalachterstand. De voorbije jaren is het aantal leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt in de Vlaamse rand sterk toegenomen. Om te vermijden dat die taalachterstand zich omzet in leerachterstand, richt minister van Onderwijs Crevits een Task Force op.

Minister Hilde Crevits zei tijdens de Commissie voor Onderwijs van 19 maart 2015:
‘De cijfers zijn een doorzetting van een evolutie die al langer gaande is in de Vlaamse Rand. Er is vandaag nog altijd tweerichtingsverkeer. Er zijn nog steeds 3349 leerlingen in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel en 5624 leerlingen in het secundair onderwijs in Brussel woonachtig in een Vlaamse gemeente. Daar komen nog een kleine 20.000 leerlingen bij uit de Vlaamse Rand, die in het Franstalig onderwijs in Brussel of Wallonië ingeschreven zijn. Die cijfers vertellen natuurlijk niet het volledige verhaal van de wisselwerking tussen Brussel en de Vlaamse Rand. Ze geven wel de relatie aan tussen de woonplaats en de plaats waar leerlingen naar school gaan. Ze brengen niet de verhuizingsbewegingen in kaart. Onderzoek daarover wijst uit dat de bevolkingsaangroei in de Vlaamse Rand vooral wordt bepaald door migratie uit Brussel. Dat is geen groot geheim voor jullie. Het socio-economisch profiel van de verhuizers is hoger dan gemiddeld in Brussel, en het gaat in toenemende mate om mensen met een niet-Belgische origine. Ik verwijs hiervoor naar een bijdrage in Brussels Studies van 23 februari 2015 van Filip De Maesschalck, Tine De Rijck en Vicky Heylen.

Op basis van de cijfers die ik net heb genoemd, schuiven we drie beleidslijnen naar voren.
Ten eerste moeten scholen in de Vlaamse Rand en in Brussel werk maken van een performant talenbeleid, om leerlingen die thuis geen Nederlands spreken zo goed mogelijk te helpen de onderwijstaal te beheersen. De ondersteuning inzake taalvaardigheid die door het Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten (SNPB) werd verleend aan de basisscholen in de Rand, wordt nu geïntegreerd in de middelen van de pedagogische begeleidingsdiensten, om die zo snel en dicht mogelijk ter plaatse te krijgen.
Twee. De capaciteitsproblemen in de Vlaamse Rand en Brussel zijn met elkaar verbonden, er is een zeer sterke wisselwerking tussen beide gebieden. Ik had het er al over. Bij de uitwerking van het masterplan scholenbouw is dit een aandachtspunt en een voorbeeld van de noodzaak om de problematiek niet enkel op gemeentelijk niveau te benaderen. De capaciteit van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel moet met andere woorden voldoende zijn, onder meer om de druk op het onderwijs in de randgemeenten te verminderen. Uiteraard moet in de Vlaamse Rand zelf eveneens een beleid worden gevoerd. Kleinere gemeenten die moeite ondervinden om zelf een masterplan uit te werken, zullen op basis van de capaciteitsmonitor beter in staat moeten zijn de noden in hun gemeente in kaart te brengen.
Het is de eerste keer dat ik over die capaciteitsdossiers moet oordelen. Dit is geen kritiek op wat er bestaat, maar ik blijf het vreemd vinden dat we dit zo gemeentelijk bekijken. De Rand en Brussel zijn met elkaar verbonden. Het is een moeilijke afweging, zeker als je alle noden ziet.
Dan de derde beleidslijn. Het fenomeen van suburbanisatie in de Vlaamse Rand is een duidelijk feit, maar doet zich in de Vlaamse Rand op ongelijke wijze voor. De Vlaamse Rand zelf is dus geen homogeen gebied, wat betekent dat je in bepaalde zones een andere aanpak nodig zult hebben.
De taskforce wordt zeer binnenkort opgericht. We zijn het eens geraakt over de samenstelling. Dat is al een hele stap vooruit. Ik deel u met veel plezier die samenstelling mee. Uiteraard zal mijn eigen beleidsdomein erin vertegenwoordigd zijn, samen met de Cel Vlaamse Rand van het departement Bestuurszaken, vzw ‘de Rand’ en het Platform van Gemeenten uit de Vlaamse Rand. Ik laat ook vertegenwoordigers toe vanuit de scholen: de scholengroepen 9 en 10, een vertegenwoordiging vanuit het vrij gesubsidieerd onderwijs, een vertegenwoordiging vanuit het officieel gesubsidieerd onderwijs. Er zijn ook: een ervaringsdeskundige uit de Brusselse context, de provincie Vlaams-Brabant, het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant, vertegenwoordigers van de pedagogische begeleidingsdiensten en een vertegenwoordiger van het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven. De taskforce is een werkgroep binnen de onderwijsadministratie en wordt ook van daaruit aangestuurd. Mijn administratie zal het voorzitterschap ervan opnemen.
De taskforce heeft tot doel om ideeën uit te wisselen tussen experten uit het onderwijsveld en experten op het vlak van specifieke aandachtspunten van de Vlaamse Rand, waaronder het taalbeleid. De expertise die daarrond al in Brussel werd opgebouwd, moet binnen de taskforce dan ook zeker een plaats krijgen. De beleidsmatige aandacht voor het talenbeleid in de Brusselse scholen is hoger dan in de rest van Vlaanderen en evolueert ook positief. Als scholen uit Brussel en de Vlaamse Rand de handen in elkaar slaan, zullen we er beter in slagen om de knowhow die er is om te zetten in resultaten.
De taskforce moet ook een forum bieden waar schoolbesturen die met gelijkaardige situaties te maken hebben ideeën kunnen opdoen. Daarnaast zal de taskforce ook input bieden aan de begeleidingsdiensten die nu ook al goede praktijken verder verspreiden. Ook binnen de scholengemeenschappen kunnen scholen elkaar versterken. Dat doet mij besluiten dat de bestuurlijke schaalvergroting daarin ook een rol kan spelen doordat de samenwerking tussen scholen binnen één bestuur kan worden versterkt.
Scholen moeten sedert 1 september 2014 het niveau van de onderwijstaal van leerlingen bij de eerste instroom in het gewoon lager onderwijs en het gewoon voltijds secundair onderwijs screenen, waarna ze, indien het resultaat daartoe aanleiding geeft, in een vervolgtraject moeten voorzien. We hebben een paar weken of maanden geleden die hele discussie gevoerd.
Scholen zijn vrij in de invulling van dit traject, bijvoorbeeld met een taalbad, maar het is net hier dat de taskforce inspirerende voorbeelden kan verzamelen.
Ik doe geen voorafname betreffende de ‘good practices’ of ‘werkbare methodieken’. Dat is de taak van de werkgroep. Ik wil ook de vertegenwoordigers uit het werkveld en de experten volop de kans geven om te komen tot een analyse en een aantal aanbevelingen.
Met alle respect voor de resultaten die deze werkgroep ongetwijfeld zal bereiken, wil ik wel onderstrepen dat de keuze van de methodieken ook in de toekomst tot de expliciete bevoegdheid van de scholen zelf blijft behoren. Die werkgroep kan wel inspirerend en faciliterend werken.’

Meer info: www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=968465

 
 
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 332 andere volgers